27 oktober 2014

Nieuwe start PvdA Ombudsteam Almere

Het PvdA Ombudsteam Almere is vanaf woensdag 5 november weer actief. Op de wekelijkse marktdag zal het team elke eerste en derde week van de maand open spreekuur houden. Het spreekuur begint om 13.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

Het Ombudsteam wil een klankbord zijn en meedenken over oplossingen bij problemen met maatschappelijke of gemeentelijke instanties.

Vanaf woensdag 5 november 2014 zal het PvdA Ombudsteam Almere zitting hebben in het gemeentehuis. Almeerders die gebruiken willen maken van deze service kunnen zich melden bij de servicebalie van het stadhuis.

Het team is eveneens telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 06-102 251 46
Berichten via de mail kunnen verstuurd worden aan: almere@pvda.nl

Open spreekuren 2014
Woensdag 5 november; 19 november; 3 december; 17 december
Voorlopige planning open spreekuren in 2015
Woensdag 7 januari; 21 januari.