Door op 12 juni 2016

OID’s voor Bommelveste en de PvdA

In november 2011 zijn de eerste woningen van het appartementencomplex Bommelveste aan de Olivier B. Bommelhof opgeleverd. Een complex dat gold als een voorbeeld van modern bouwen. Een ding ontbrak: ondergrondse afvalcontainers (OID’s). Vijf jaar na de oplevering is een einde gekomen aan dat gemis. Een gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) dhr. Wim Haesakkers.

Na de oplevering heeft de gemeente aanvankelijk bovengrondse containers geplaatst. Waarom is de VvE in de pen geklommen?
“Begin 2012 zijn op het complex bovengrondse containers geplaatst. De VvE vreesde voor de uitstraling van het complex en heeft direct geklaagd bij de gemeente. Die afschuwelijke containers deden afbreuk aan de uitstraling van het complex. Daarom hebben we de gemeente geschreven met de vraag of het mogelijk was om ondergrondse containers te plaatsen. Wij kregen als antwoord dat de gemeente een proef met bovengrondse containers zou starten in de Stripheldenbuurt. Bommelveste hoefde dus niet te verwachten dat er in 2012 ondergrondse containers zouden komen.”

De VvE heeft na enige tijd de draad weer opgepakt?
“Anderhalf jaar later hebben we weer een brief naar de gemeente gestuurd. Toen gaf de gemeente aan een onderzoek te willen uitvoeren naar de plaatsing van OID’s bij Bommelveste. Halverwege 2013 hebben we die vraag herhaald. Twee maanden later liet de gemeente weten dat men wel wilde, maar dat nog niet duidelijk was of daar wel geld voor was. Een stapje in de goede richting, maar nog geen definitief antwoord.”

Hoe ging het toen verder?
“In 2014 en 2015 heeft de VvE verschillende keren contact gehad met de gemeente. Halverwege 2015  kreeg de VvE de toezegging dat in oktober 2015 alles in orde zou zijn. Die deadline is helaas niet gehaald. Omdat de VvE geen zicht meer had op de plaatsing van de OID’s hebben we onze ervaringen in de lokale media gedeeld. Wij waren niet blij met de communicatie, het niet nakomen van afspraken en onduidelijkheid. Wat ons vooral dwars zat was dat toezeggingen later werden ingetrokken of plotseling verdwenen bleken. Dat vonden wij behoorlijk frustrerend. Daarom hebben we in november 2015 Omroep Flevoland ingeschakeld. We wilden op deze manier aandacht vragen voor de ontstane situatie.”

Heeft die aandacht in de media de VvE iets opgeleverd?
“We zijn toen door dhr. Hassan Buyatui benaderd. Vervolgens heeft hij als raadslid van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA vond de ontstane situatie vervelend en wilde van het college weten wat gedaan zou worden om een en ander op te lossen. Uit de antwoorden van het college bleek dat het de bedoeling was om binnen afzienbare tijd ter zorgen voor ondergrondse inzamelvoorzieningen bij Bommelveste gerealiseerd te hebben. De VvE heeft op 15 december 2015 een gesprek gehad op het Stadhuis. Toen kreeg de VvE verschillende opties voorgelegd voor de plaatsing van OID’s. We waren erg blij dat we aan onze leden konden laten weten dat er nog iets te kiezen was.”

Heeft de VvE uit alle opties een keuze kunnen maken?

“Onze keuzevrijheid werd op 19 januari 2016 opeens ingeperkt. We kregen te horen dat de gemeente bij Bommelveste maximaal twee containers zou plaatsen. Het restafval moesten de bewoners naar een container aan de Evenaar brengen. Voor veel van onze oudere bewoners is die afstand van 350 meter een probleem. Raadslid Buyatui heeft voor ons bemiddeld. Het resultaat is dat we sinds 24 mei maar liefst drie OID’s naast ons appartementencomplex hebben staan.”

Eind goed al goed?

“Na bijna vijf jaar is er een eind gekomen aan de onzekerheid waarin de bewoners van het appartementencomplex Bommelveste verkeerden. Als de gesprekken dreigden vast te lopen of afspraken niet werden nagekomen, konden we bij het raadslid Buyatui aankloppen. Zijn interventies trokken de gesprekken dan weer vlot. De VvE is blij met het resultaat en de rest is historie!”