Door op 28 april 2014

Onderhandelingen voor een Almeers gemeentebestuur

Op 19 maart 2014 hebben de Almeerse kiezers de politieke verhoudingen voor de komende vier jaar bepaald. Op 27 maart 2014 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Daarna is gestart met de activiteiten die moeten leiden tot de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

De D66’ers Rene Peeters en Rob van de Kamp hebben eerst informatieve gesprekken gevoerd met de fracties in de Almeerse gemeenteraad. Op 7 april hebben ze verslag gedaan van de resultaten van hun verkenning.

Onder leiding van het Tweede Kamerlid Magda Berndsen zijn vervolgens gesprekken gevoerd tussen D66, PvdA, Leefbaar Almere, de SP en het CDA. Op 23 april hebben de gesprekspartners geconstateerd dat er onoverbrugbaar verschillen tussen de SP en de andere gesprekspartners waren gebleken. Daarop is een einde gekomen aan de gesprekken met de SP.

Vervolgens was een tusseninformatie nodig. Die is door D66 uitgevoerd. Op basis van de gevoerde gesprekken hebben de vier gesprekspartijen de VVD uitgenodigd om deel te nemen aan het formatieproces.

De VVD is samen met D66, PvdA, Leefbaar Almere en het CDA tot de conclusie gekomen dat de stukken die nu op tafel liggen voldoende ruimte bieden voor overleg. Dat is een goede basis voor de gesprekspartijen om snel met de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders verder te gaan.