Door op 8 juni 2016

Onderzoek naar veiligheidsgevoel

Onze fractie is samen de ChristenUnie een onderzoek gestart naar het veiligheidsgevoel onder Almeerders. Onze fracties zouden graag zien dat Almeerders zich de komende jaren veiliger gaan voelen.

Uit de criminaliteitscijfers blijkt dat Almere steeds veiliger wordt. Zo daalde in 2015 het aantal misdrijven opnieuw. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het Actieprogramma Veiligheid van de gemeente werd zelfs gesteld dat de criminaliteit in Almere op dit moment op het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar ligt. Erg positief, hoewel elk slachtoffer dat met onveiligheid te maken krijgt er één te veel is. Maar hoe zit het met het veiligheidsgevoel onder Almeerders? Uit de cijfers blijkt dat de verbetering van het veiligheidsgevoel achter blijft op de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers.

Uit onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel onder meer goed is voor de gezondheid en levensvreugde van mensen en voor de economie en maatschappelijke stabiliteit. Erg belangrijk dus dat veiligheidsgevoel. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat het veiligheidsgevoel deels beïnvloed kan worden. We kunnen met elkaar werken aan een nette en uitnodigende openbare ruimte, sociale samenhang, de sociale samenstelling en natuurlijk aan het terugdringen van overlast en criminaliteit.

Met dit onderzoek zetten onze fracties een eerste stap richting het verbeteren van de veiligheidsgevoelens. Het onderzoek geeft inzicht in wie zich (on)veilig voelt en wanneer, waar en waardoor dat voorkomt. De resultaten willen wij gebruiken om tot een plan te komen waarmee wij het veiligheidsgevoel kunnen verbeteren.

Wil je ook mee doen aan het onderzoek? Dat kan door op deze link te klikken.

Namens de fractie,

Kerim Iskender, raadslid