Door op 18 november 2015

Onze maatschappelijke vrede

Ieder mens heeft het recht om te leven. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd. De daders van de serie aanslagen in Parijs hebben dit fundamentele mensenrecht met de voeten getreden. Onschuldige onbekenden zijn abrupt uit het leven gerukt door een terreurdaad. Onverwacht en ongedacht. Het verlies van mensenlevens is vreselijk.

De daders van de aanslagen in Parijs hebben niets met onze democratische rechtsstaat. Zij leven liever in een staat waar onze grondrechten niet bestaan. Een staat waar de scheiding der machten niet gewaarborgd is in het fundament van een Grondwet.

Wie onschuldige mensen koelbloedig vermoord, stelt zich niet alleen boven onze wet, maar eigent zich ook het ambt van rechter toe en voert ook nog eens eigenhandig het werk van een beul uit.

Onze Grondwet met zijn scheiding der machten en een catalogus grondrechten biedt ons wezenlijke waarborgen tegen de dictatuur van alleenheersers. Die democratische rechtsstaat zekert onze maatschappelijke vrede. Maatschappelijke vrede die ons vrijheid en voorspoed heeft gebracht.

De afschuwelijke moord op onschuldige mensen is een daad gericht tegen de menselijke waardigheid. Een daad die apert in strijd is met het recht van elk mens op het leiden van een eigen leven. Een daad die niet te verenigen is met fundamentele vrijheden.

Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Onze vrijheid is het waard om te verdedigen. Eigen richting zet de deur open naar onrecht en maatschappelijke onrust.  Ook voor het bestraffen van onrecht is er die democratische rechtsstaat. Het is onze onvolprezen rechtsstaat die onrecht bestraft. Om de maatschappelijke vrede te bewaren en die te waarborgen.