28 oktober 2016

16 November: Opgave voor Woningbouw en Infrastructuur van Almere – Amsterdam – Gooi

Op woensdag 16 november om 19.00 uur organiseren wij voor PvdA’ers uit de hele woningmarktregio rond Almere en Amsterdam tot aan het Gooi een strategische sessie over woningbouw en infrastructuur.
Wij nodigen jullie uit om met ons van gedachten te wisselen en plannen te maken over de volgende vraagstukken:

 • Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen nu en in de toekomst?
 • Hoe willen wij als partij de opgave voor woningbouw en infrastructuur in de regio opvangen?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe kunnen gemeenten en provincies in de regio deze opgave samen aanpakken?
 • Wat is hiervoor nodig van politiek Den Haag?De opgave liegt er niet om. Als we de hele regio Amsterdam en omgeving, ’t Gooi en Almere nemen, zullen er tot 2040 zo’n 165.000 woningen nodig zijn, waarvan 100.000 tot 2030. Dat vereist een toename van het aantal woningen dat hoger lag dan de afgelopen jaren.
 • Waar moeten deze woningen komen, en zijn deze gebieden goed bereikbaar?
 • Welke maatregelen zijn nodig voor de bereikbaarheid, zijn de huidige investeringen genoeg of moet er een verbinding over het IJ komen?
 • Waar ligt de ruimte om de woningbouwopgave op te vangen en waar liggen de wensen van de woonconsument?Over deze vraagstukken gaan we met elkaar in gesprek, met als doel te komen tot enkele prioriteiten die wij als sociaal democraten in de regio willen realiseren. Hiertoe hebben we een deskundige inleider bereid gevonden en interessante speciale gasten uitgenodigd, waaronder onze bestuurders aan beide zijden van het IJ:
  * Ton Schaap is als Amsterdams stedenbouwkundige betrokken geweest bij de vele grote projecten, waaronder IJburg. Hij zal vanuit zijn deskundigheid een inleiding verzorgen over de opgave.
  * Tjeerd Herrema, wethouder van Almere.
  * Thijs Reuten, stadsdeelwethouder Amsterdam Oost (waaronder IJburg)
  * Rina van Rooij, Statenlid Noord-Holland.Nieuwsgierig geworden?  Je bent van harte welkom maar wel eerst even aanmelden via een van onderstaande mailadressen of via het evenement dat is aangemaakt op Facebook: Woningbouw & infrastructuur regio Almere-Amsterdam-Gooi.John: jbvdpauw@almere.nl
  Michiel: mulder020@gmail.com

  * Realisaties (tot 2015) benodigde woningbouw (vanaf 2017) per jaar (Cijfers voor hele regio Amsterdam en omstreken, ‘t Gooi en Almere)
  1988-1998 11.000
  1998-2008 8.000
  2009-2015 7.000
  2017-2030 8.000
  2030-2040 6.000
  Totaal opgave tot 2040 164.000
  Waarvan 2017-2030: 8.000 en 2030-2040: 6.000