Partij van de Arbeid Almere trots op sociaal coalitieakkoord

23 mei 2018

De fractie van de Partij van de Arbeid in Almere is tevreden met het conceptakkoord dat op vrijdag 25 mei openbaar wordt gemaakt. Namens de onderhandelaars zegt fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn trots op dit coalitieakkoord met veel sociale en duurzame ambities. Het akkoord doet recht aan de verkiezingsuitslag, waarbij Almere heeft gekozen voor een sociale koers voor de stad.“

De onderhandelende partijen PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie laten woensdagochtend weten dat ze een conceptakkoord gesloten hebben en wie de beoogde wethouders zijn. Vrijdag 25 mei wordt het akkoord online gepubliceerd, zodat andere partijen feedback kunnen geven. Afdelingsvoorzitter Abassin Nessar: “We zijn heel trots en dankbaar voor de tomeloze inspanningen van de onderhandelaars Jerzy Soetekouw en Kerim Iskender. Zij hebben keihard gewerkt om de sociaaldemocratische doelen uit ons verkiezingsprogramma in het coalitieakkoord terug te laten komen. Als vereniging hechten we veel waarde aan de mening van onze leden. Daarom krijgen leden van de PvdA tijdens de ledenvergadering op maandag 28 mei de gelegenheid om te reageren op het voorgenomen akkoord.”

Op donderdag 31 mei presenteert de coalitie het akkoord officieel en dragen zij het nieuwe college voor aan de raad. Het beoogde college bestaat uit zeven wethouders. Namens de PvdA Almere worden Jerzy Soetekouw en Tjeerd Herrema voorgedragen als wethouders. Soetekouw is sinds 2014 voor de PvdA actief in de Almeerse politiek. Sinds 2016 is hij fractievoorzitter van de Almeerse sociaaldemocraten en woordvoerder op Werk & Inkomen, Financiën, Grondbeleid en Algemene Zaken. In aanloop naar de verkiezingen was Soetekouw tevens lijsttrekker van de Almeerse PvdA. Herrema is sinds 2015 actief als wethouder in Almere en keert naar alle waarschijnlijkheid dus terug in het College van B&W. In zijn portefeuille had hij onder meer de Floriade en Wonen.