Partij van de Arbeid Almere verheugd met sociaal coalitieakkoord

26 mei 2018

De fractie van de Partij van de Arbeid in Almere is verheugd met het conceptakkoord “Liefde voor Almere” dat op vrijdag 25 mei openbaar is gemaakt. Namens de onderhandelaars, Kerim Iskender en Jerzy Soetekouw, zegt fractievoorzitter Soetekouw: “Het akkoord doet recht aan de verkiezingsuitslag, waarbij Almere heeft gekozen voor een sociale koers voor de stad. “

Wethouders

Tjeerd Herrema, beoogd wethouder voor Wonen & Floriade.

Eerder al maakte de partij bekend dat huidig fractievoorzitter Jerzy Soetekouw en zittend wethouder Tjeerd Herrema namens de Partij van de Arbeid worden voorgedragen als wethouders in het College van B&W. Soetekouw wordt verantwoordelijk voor het sociaal domein, een belangrijk thema voor de Almeerse sociaaldemocraten. “Naast de Wet Maatschappelijke Opvang, de wijkteams, participatie, armoedebestrijding en schuldhulpverlening worden ook de aanpak van personen met verward gedrag en laaggeletterdheid onderdeel van mijn portefeuille,” zegt Soetekouw. “Bovendien komt er nadrukkelijk aandacht voor diversiteit en de inclusieagenda.”

Herrema blijft verantwoordelijk voor de Floriade en de portefeuille Wonen plus Zorg. Herrema: “We kunnen de belofte van meer sociale woningen en betaalbaar wonen nu ook waar maken en met zorg en wonen meer voorzieningen realiseren die de stad nodig heeft. En met de Floriade als evenement en als wijk voegen we een belangrijk groen hoofdstuk toe aan de geschiedenis van Almere.”

Speerpunten

Jerzy Soetekouw, beoogd wethouder WMO in Almere

Soetekouw is tevreden met de uitkomsten van het akkoord. “Wij hebben campagne gevoerd op drie hoofdthema’s: Wonen, werken en welzijn. Op deze drie W’s mogen wij nu een wethouder leveren en gaan wij verder aan de slag met de fantastische uitdagingen rondom de Floriade.” Inhoudelijk ziet Soetekouw veel aanknopingspunten met het eigen verkiezingsprogramma. “De coalitie trekt bijvoorbeeld extra geld uit om de komende periode 2000 tot 2500 sociale huurwoningen te bouwen en de wachtlijsten terug te dringen. Daarnaast worden verschillende minimaregelingen hersteld zodat alle Almeerders een fatsoenlijk bestaan hebben. Verder zijn wij erg tevreden met de broodnodige investeringen in Almere Haven en het centrum van Almere Buiten. Bovendien investeren wij in het inlopen van achterstallig beheer en onderhoud en door het afschaffen van de hondenbelasting verlagen wij de lasten van duizenden Almeerders.”

Laatste woord

Tijdens een Algemene Ledenvergadering van de Almeerse PvdA op maandag 28 mei krijgen de leden de mogelijkheid om te reageren op het conceptakkoord. Soetekouw: “Mooi aan onze partij is dat deze een sterke ledendemocratie kent. De fractie is ervan overtuigd een sociaal akkoord aan de leden te kunnen voorleggen, maar het laatste woord is aan onze leden.” De huidige fractievoorzitter ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet. “Er ligt een goed, sociaal akkoord waarmee we veel voor onze stad kunnen betekenen. Het is aan ons om het vernieuwd vertrouwen dat de kiezer in ons heeft gesteld waar te maken. Met lef, liefde en daadkracht gaan wij ons de komende vier jaar inzetten om dat voor elkaar te krijgen.”

 

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!

Word lid