Door Jerzy Soetekouw op 22 juli 2016

Mededeling Fractie PvdA Almere n.a.v. nieuwsbericht

De PvdA Almere heeft in het nieuwsbericht “PvdA-ers praten met moslimjongeren over Turkije” kennisgenomen van de melding over het raadslid Kerim Iskender en de situatie in Turkije. In dit nieuwsbericht wordt gemeld dat “hij vindt dat Erdoğan de laatste jaren op een positieve manier zijn steentje heeft bijgedragen, en dat het nu lastig is in te schatten wie er in Turkije goed bezig is of niet.” Wij betreuren het beeld dat naar aanleiding van dit nieuwsbericht is ontstaan, dat de PvdA geen stelling zou nemen ten aanzien van de ontwikkelingen binnen Turkije, voor en na de mislukte couppoging. Wij nemen uitdrukkelijk afstand van het ontstane beeld en spreken ons uit tegen deze ontwikkelingen die niet passen binnen onze visie op een democratische rechtsstaat. Ons raadslid Kerim Iskender laat in een eigen bericht (zie hieronder) tevens weten, afstand te nemen van dit ontstane beeld.

De PvdA volgt de ontwikkelingen in Turkije met bijzondere aandacht. Eerder heeft de PvdA al zijn zorgen uitgesproken over het verbod van een sociaaldemocratische zusterpartij. Nu maken wij ons vooral zorgen over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de nasleep van de mislukte militaire coup. Wij willen over één ding namelijk heel duidelijk zijn: wie de basiswaarden van de democratische rechtsstaat ter zijde stelt, is niet goed bezig. Wij dragen de democratie een warm hart toe. Wij hebben in het overwegend vrije Europa, op verschillende plekken en al vele generaties lang, keihard gevochten voor de totstandkoming en het behoud van de moderne democratie. Tot de basiswaarden van de democratie behoren wat ons betreft vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke gezindheid. Daar hoort ook bescherming van minderheden bij. Wie politieke tegenstanders buiten spel zet is niet goed bezig.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat de situatie in Turkije spoedig weer normaliseert. Duizenden Turken, waaronder academici, docenten en journalisten, worden op dit moment ernstig gedupeerd door wat zich in de nasleep van de militaire couppoging heeft afgespeeld. Daarnaast blijkt uit diverse mediaberichten dat de spanning onder Turkse Nederlanders de afgelopen week ook is toegenomen. Wij moeten ervoor waken dat buitenlandse problemen niet worden geïmporteerd naar onze stad. Hoewel dit in Almere nog geen rol lijkt te spelen, roepen wij alle Almeerders op met elkaar in gesprek te blijven gaan. De dialoog is voor ons een kernwaarde van de democratie. Wij zullen de dialoog dan ook altijd, met alle groepen Almeerders aan blijven gaan.

Vicefractievoorzitter Jerzy Soetekouw,

Namens de PvdA Almere

Kennisgeving Kerim Iskender n.a.v. nieuwsbericht

Tot de basiswaarden van onze democratische rechtstaat behoren vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In die basiswaarden geloof ik en daar zet ik mijzelf ook voor in. De gebeurtenissen die plaatsvinden in Turkije in de nasleep van de militaire coup zijn zorgwekkend. Vooral ook omdat het er op lijkt dat de coup gebruikt wordt om niet alleen coupplegers maar ook anderen, bijvoorbeeld politieke tegenstanders, de mond te snoeren.

Daarnaast komen de maatregelen over als buitenproportioneel. In een democratische rechtstaat mag zoiets niet gebeuren.

Het is mijn hoop dat de situatie in Turkije zo snel mogelijk weer stabiliseert en normaliseer. Dat de macht terug gaat naar het parlement en dat geluiden vanuit alle politiek stromingen binnen Turkije de volle ruimte krijgen om hun mening te uiten en politiek te bedrijven.

Ik betreur het dat er een beeld is ontstaan dat ik geen stelling zou willen nemen tegen de maatregelen die momenteel in Turkije genomen worden in de nasleep van de coup. Deze maatregelen passen wat mij betreft niet binnen een democratische rechtstaat.

Met hartelijke groet,

Kerim Iskender

Raadslid voor de PvdA Almere

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw