Door op 10 februari 2017

Pilot De Vaart: Onderneemt het college voldoende acties?

In het kader van het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) heeft de gemeente financiële steun gekregen vanuit de provincie om de kwaliteit van het bedrijventerrein De Vaart te verbeteren. Deze subsidie is niet vrijblijvend. Er is een aantal prestaties aan vastgekoppeld. De PvdA-fractie wil daarom van het college weten wat er gedaan is om de financiering van de provincie veilig te stellen.

Voor het stimuleren van de lokale economie en daarmee het genereren van meer banen in de stad probeert de gemeente de attractiviteit van de vestigingslocaties op peil te houden. Een belangrijke vestigingsfactor is dat de ondernemers op veilige bedrijfsterreinen kunnen rekenen. PvdA’er Hassan Buyatui: “De portefeuillehouder Economische Zaken is het met de PvdA eens dat de ondernemers in Almere op een veilig bedrijfsterrein moeten kunnen rekenen, maar de beveiliging op De Vaart voldoet op dit moment niet aan de eisen van de tijd. Geen beter georganiseerde beveiliging op De Vaart betekent feitelijk op de oude voet verder gaan. Daar maak ik me erg zorgen over.”

Van de totale investering van € 1,0 miljoen voor de uitvoering van de Herstructurering van het bedrijventerrein De Vaart is tot nu toe maar € 156.000,00 uitgegeven. Buyatui: “We hebben geld op tafel gelegd en het is tot op heden ongebruikt blijven liggen. Dat betekent ook dat een aantal projecten is blijven liggen. Medio 2016 zou het college de raad nader informeren over de voortgang van de investeringsmogelijkheden, maar dat heeft het college nog niet gedaan.”

De sociaaldemocraten willen de portefeuillehouder graag aanzetten tot actie. Buyatui: “De ondernemers op De Vaart hebben al in 2013 een strategisch plan opgesteld. De financiering is rond, maar we horen als raad helemaal niets van het college over zijn visie op de doorontwikkeling van De Vaart. De PvdA wil, met andere woorden, zien dat het college zich meer inzet voor een goede positionering van De Vaart als vestigingslocatie.”

Dit onderwerp wordt besproken op de Politieke Markt van donderdag 16 februari aanstaande.