Door Jerzy Soetekouw op 27 oktober 2016

Politiek van de verbinding

Tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting voor het jaar 2017 koos fractievoorzitter Jerzy Soetekouw nadrukkelijk voor de politiek van de verbinding. Lees hier zijn volledige verhaal. 

Keuzes

De complimenten voor alle mensen op het stadhuis die hebben gezorgd voor deze begroting. Deze begroting stelt de raad in staat om weloverwegen keuzes te maken. Wij kozen eerder al voor jeugdzorg en hebben nu ook structureel ruim 2 ton extra gevonden om daarin te blijven investeren. De PvdA kiest voor een stad waar niet jouw afkomst, maar jouw toekomst telt. Wij kiezen voor een stad met betaalbare woningen. Wij kiezen voor eerlijk delen. Wij kiezen voor politiek van de verbinding.

Toekomst

Wij zien een stad met toekomst. Met de ontwikkeling van de growing green city investeren wij in de toekomst. Wij zijn trots op Almere, vanwege het vele groen en blauw, vanwege ons innovatieve karakter. Een stad die de veiligste grote stad van Nederland is. Dit kunnen en dit moeten wij veel meer uitdragen. We hebben al de mooiste spoorlijn en de mooiste skyline van het land en straks ook nog het mooiste nationale park.

Werk

Wij zien een stad met kansen op werk. Met de Floriade groeit de Almeerse werkgelegenheid. Nu Lelystad Airport van de grond komt, willen wij dat Almeerders hier maximaal van profiteren. Ook moeten we stappen maken als het gaat om een inclusieve en diverse samenleving. Met name vrouwen, ouderen en allochtone jongens zijn te vaak werkloos en hebben niet altijd een eerlijke kans om aan de bak te komen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en een afspiegeling van de Almeerse samenleving zijn. Anoniem solliciteren wordt wat ons betreft de norm op het stadhuis.

Wonen

Wij zien een stad waar in deze bestuursperiode bijna 1500 sociale huurwoningen worden opgeleverd. 600 meer dan we al hadden afgesproken. Een fantastisch resultaat waar we met recht trots op kunnen zijn! Het kan nog mooier met huurprijzen op maat: hoe lager het inkomen, hoe lager de huur. Ook maken wij werk van een eerlijke kans voor starters op de woningmarkt. Ook Almeerse jongeren verdienen meer kansen op betaalbaar wonen.

Armoedebestrijding

Wij zien een stad waarin armoede een hardnekkig probleem is. De communicatie van de gemeente over inkomensregelingen is beter dan vroeger. Dat werpt zijn vruchten af. Toch groeit 1 van de 6 Almeerse kinderen op in armoede, dat is verschrikkelijk! Het extra geld dat wij hiervoor uit Den Haag krijgen willen wij goed benutten. Om de kosten voor schuldhulpverlening te drukken denken wij aan het lanceren van een Kredietbank. Met de nieuwe Vroeg Erop Af aanpak houden wij beginnende schulden klein.

Creatief

Wij zien een stad die wordt gekleurd door de mooie evenementen die wij hebben. Wij willen dat het Bevrijdingsfestival blijft bestaan: vrijheid is het waard om te vieren. Wij dromen van nieuwe Almeerse evenementen. Wellicht kunnen wij samen met het bedrijfsleven het Glazen Huis in 2018 naar Almere halen. Of samen met de ChristenUnie zorgen voor een Almeerse editie van The Passion?

#Samen met de stad

Wij zien een stad met heel veel potentie. Er liggen kansen om te investeren in onze democratie. Wij willen veel meer van de straat naar de raad: de bewoners bepalen een deel van de agenda van de stad. Wij geloven in buurtbegrotingen; Almeerders die baas in eigen buurt zijn.

Diversiteit

Wij zien een stad waarin een schreeuwende minderheid de stad wil ophitsen met haatpraat en bangmakerij. Samen met andere partijen zullen wij het geluid van de zwijgende meerderheid radicaal vertolken. De zwijgende meerderheid die de rijkdom ziet van een multiculturele bevolking. De zwijgende meerderheid die beseft dat vrijheden van de ene groep nooit ten koste mogen gaan van de vrijheden van de andere groep. De zwijgende meerderheid die ziet hoe wij iedere dag weer mooie dingen realiseren om samen vooruit te komen. Wij geloven dat het kan in Almere!

Hartekreet

Wij zien een stad die wij in ons hart hebben gesloten. Wij kiezen voor de politiek van de verbinding. Onze wens is dat alle Almeerders hun krachten bundelen, zodat wij nu volop kunnen genieten van onze prachtige stad. Alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je veel verder.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw