11 december 2013

Procesverantwoording van de selectiecommissie

Ter ondersteuning van de bepaling van de lijstvolgorde voor de nieuwe raadsleden op 17 december aanstaande , beveelt de selectiecommissie de afdelingsleden aan om nog eens een blik te werpen op het vastgestelde Fractie Profiel en kennis te nemen van de competentielijst die de commissie heeft opgesteld voor de objectivering van de lijstvolgorde. Uitgaande van de competenties en vaardigheden die een rol spelen in het fractieprofiel, zijn door de selectiecommissie, eerst onafhankelijk van en daarna in afstemming met elkaar, onderstaande criteria en gedragswaarden gebruikt om alle kandidaten te kunnen beoordelen. Alle 21 variabele items (0-10 punten) zijn door de commissie voorzien van een weegfactor (2-5), zodat ook de zwaarte van een criterium/waarde wordt meegenomen. Voor de afkapcriteria geldt alleen een ja/nee-uitkomst: bij één nee valt de kandidaat al af.

Klik om leesbaar te maken

Klik om leesbaar te maken

De uitkomt van deze scoringsmethodiek heeft de uiteindelijk voorgestelde lijstvolgorde in hoge mate bepaald. De commissie heeft uiteraard de gekozen lijsttrekker op nummer 1 gezet. Verder is, conform de richtlijnen van het landelijke bestuur, gekeken naar de man-vrouw verdeling, de mate van ervaring met parlementair werken en naar de adviezen en evaluaties van het bestuur en de lijsttrekker. Dat heeft allemaal slechts tot zeer marginale wijzigingen geleid. Tenslotte heeft de selectiecommissie een ondergrens aangebracht in de lijstvolgorde, zodat ook een alfabetische lijst van niet-geplaatsten kon worden opgesteld. Alle kandidaten op de genummerde lijst zijn dus geschikt; de een echter wat meer dan de ander. Met de beschreven methodiek meent de commissie te hebben voldaan aan de opdracht van de afdeling.