PvdA: Aanpak schoolverzuim moet beter

20 juli 2017

Hoe zit het nou echt met thuiszitters in Almere? Dat was afgelopen donderdag de hoofdvraag tijdens de bespreking over (ongeregistreerd) langdurig schoolverzuim. Signalen dat het Jaarverslag Leerplicht niet het volledige beeld laat zien, was voor de PvdA en SP reden om de aanpak van schoolverzuim op de agenda te zetten. Deze week praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp.

Registratie van schoolverzuim
Fractieassistent Leida Höhle: “Na de publicatie van het Jaarverslag Leerplicht zijn wij benaderd door het oudercollectief Ouderkracht voor ’t Almeerse Kind. Zij gaven aan dat het aantal thuiszitters mogelijk veel groter is dan in het jaarverslag staat. Bovendien bleek dat deze ouders vaak tegen dezelfde problemen aanlopen. Problemen waarvan wij vinden dat die aangepakt moeten worden.”

Te late signalering van aankomend schooluitval is een van de punten die PvdA en SP aankaarten als probleem waar aandacht voor nodig is. Ook het betrekken van de ouders en kinderen bij het vinden van een oplossing kan beter. “Voorkomen is altijd beter dan genezen. En zonder het betrekken van de ouders én de kinderen zelf, kan er lang niet altijd een passende oplossing gevonden worden. De wethouder heeft tijdens de eerste bespreking al aangegeven het op deze punten met ons eens te zijn. Daar zijn we blij mee, maar we willen natuurlijk wel meteen doorpakken. Daarom zullen we komende donderdag ten minste twee moties aankondigen, waarin we het college oproepen in ieder geval deze knelpunten in het systeem te verbeteren.”

Thuiszitters
In het Jaarverslag Leerplicht staat dat in het schooljaar 2015-2016 128 kinderen zijn geregistreerd als thuiszitter. Höhle: “Gelukkig betekent dit niet dat deze 128 kinderen het volledige jaar hebben thuisgezeten. De meeste kinderen zijn in de loop van het jaar weer naar school gegaan. Ondanks dat het procentueel misschien om een klein aantal gaat, gaat het toch om 128 kinderen en gezinnen die op de een of andere manier tegen problemen aanlopen binnen het schoolsysteem. Met al het verdriet en de zorgen die daarbij horen. Dit aantal moet naar beneden.”