Door Jerzy Soetekouw op 18 november 2016

PvdA Almere met Bussemaker in gesprek over MBO-onderwijs Almere

ALMERE – Op 9 november heeft fractievoorzitter Jerzy Soetekouw (PvdA) samen met VVD-raadslid Hilde van Garderen en Ellentrees Müller-Klijn (voorzitter van het Presidium) zorgen over de keuzevrijheid in het MBO-onderwijs overgebracht aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Dit zoals verwoord in de motie van de gemeenteraad van 9 juni jl., waarin de partijen hun zorgen uitspreken over de uitwerking van landelijk beleid voor onze stad.  Müller-Klijn: “Helaas heeft de minister in het gesprek aangegeven dat ze de zorgen van Almere herkent, maar  daar geen actie op wil ondernemen.”
 
Het gaat om kwaliteit niet kwantiteit
Soetekouw: “Wij hebben de minister geprobeerd duidelijk te maken dat het ons niet om kwantiteit gaat, maar om kwaliteit. Het is wat ons betreft zeer onwenselijk als het kleinere ROC TOP wordt opgeslokt door het grotere ROC van Flevoland. Zeker gelet op feit dat de ROC TOP het predicaat ‘Beste MBO van de Randstad’ heeft gekregen.”
 
Raad van Almere nodigt beide ROC’s uit voor gesprek
Van Garderen: “We beseffen ons terdege dat dit feitelijk een onderwerp is waar de gemeenteraad niet over gaat. Tegelijkertijd vinden we die keuzevrijheid in het MBO onderwijs echt enorm belangrijk voor onze stad. We hopen dat de schoolbesturen van beide ROC’s er met een constructief gesprek goed uit gaan komen en zijn daar ook positief over gestemd. Maar we blijven dat proces wel kritisch volgen.”
 
Müller-Klijn: “Daarom nodigen we beide ROC’s uit om de uitkomsten van de gesprekken aan ons te komen presenteren in de gemeenteraad. Zodat we kunnen horen wat de uitkomst is en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen. We hopen van harte dat beide ROC’s deze uitnodiging aanvaarden.”
Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw