Door Jerzy Soetekouw op 8 oktober 2014

PvdA Almere: geslaagd gesprek over schuldhulpverlening

Op 10 september 2014 is de fractie van de PvdA in gesprek gegaan met schuldenaren en anderen met ervaringen over de schuldhulpverlening in Almere. Die gedeelde ervaringen zijn aanleiding om nog eens goed te kijken of wat fout gaat beter kan en wat goed gaat goed kan blijven.

Gesprek
Jerzy Soetekouw en John van der Pauw hebben een avond lang gesproken met Almeerders met problematische schulden en anderen met ervaring met de Almeerse schuldhulpverlening. Aan tafel zaten onder andere een bewindsvoerder, een vertegenwoordiger van de Ondersteuning Schuld Stabilisatie (het OSS), vrijwilligers van de protestantse kerk en Humanitas. Het gesprek was boeiend en soms zeer emotioneel. Het was een gesprek waarbij de deelnemers geen blad voor de mond namen.

Een leven vol schulden
Het is duidelijk dat schulden een groot beslag op iemands leven leggen. De emoties liepen dan ook hoog op toen er persoonlijke verhalen gedeeld werden: rondkomen van voedselpakketten van het VLA, geen geld hebben voor nieuwe kleren of meer dan 40 uur per week werken terwijl je eigenlijk al afgekeurd bent. Een enkele deelnemer gaf aan zelf het perspectief op een beter leven verloren te hebben. Zonder kinderen zouden zij de handdoek allang in de ring hebben gegooid.

Regels bij schuldhulpverlening
Dit gevoel van uitzichtloosheid komt onder andere omdat niet iedereen in aanmerking komt voor schulddienstverlening van Plangroep. Er is dan geen sprake van een uitzicht op een duurzaam schuldenvrij bestaan. De schulden van deze mensen zijn, met andere woorden, niet op korte termijn oplosbaar. Voor deze groep mensen is er de OSS. Verschillende zorgaanbieders in de stad helpen hiermee voorkomen dat de schulden nog verder vergroot worden.

Van de regen in de drup
Verschillende deelnemers aan het gesprek melden dat de overdracht van Plangroep naar OSS niet optimaal is. Door het verstrijken van tijd stapelen schuldeisers steeds hogere kosten bovenop de schulden. Met een voortvarende aanpak kunnen de problemen tot het hoogst noodzakelijke beperkt blijven.

Verder waren er verschillende verhalen over niet-gemeentelijke schuldhulpverleners die gouden bergen beloven en schuldenaren van de regen in de drup helpen. Een deelneemstert: “Ik was na een scheiding blijven zitten met een schuld van € 9.000. Ik zette mijn trots opzij en ging naar de schuldhulpverlener. Twee jaar later was mijn schuld, zonder dat ik nieuwe schulden had opgebouwd, opgelopen tot € 53.000,-. Terwijl ik al mijn afspraken was nagekomen.”

Een andere gesprekspartner beschreef soortgelijke ervaringen bij dezelfde particuliere schuldhulpverlener. Zo verwerd het ondernemerschap tot een martelgang.

Actie
De ervaringen van schuldenaren en hulpverleners met de schuldhulpverlening in Almere maken duidelijk dat verbetering mogelijk is. De PvdA Almere is geschrokken van enkele misstanden en zal onderzoeken wat er mogelijk is om dat te voorkomen. De PvdA vindt het belangrijk dat Almeerders die gebruik maken van schuldhulpverlening hun afspraken nakomen. Die schuldhulpverlening moet ook van een goede kwaliteit zijn. Het mag niet zo zijn dat een ‘schuldhulpverlener’ zorgt voor het vergroten van het probleem. De PvdA gaat aan de slag met de informatie. U hoort nog van ons.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw