Door Jerzy Soetekouw op 24 juli 2017

PvdA Almere: “Middenklasse inzet verkiezingsstrijd”

Tijdens de gezamenlijke zomerborrel van de PvdA Almere en Flevoland gaf onder meer fractievoorzitter Jerzy Soetekouw zijn beschouwing over de sociaaldemocratie en de middenklasse. De middenklasse, de ruggengraat van onze samenleving, verdient weer een extra steuntje in haar rug, zo betoogt Jerzy. Een weergave van zijn bijdrage.

Toen ik vanmiddag mijn buurman tegenkwam was hij emotioneel. Hij voelt zich in de steek gelaten. Mijn buurman (eind 50), ik noem ´m even Sjoerd, is zijn baan bij een productiebedrijf kwijtgeraakt. Nadat een deel van zijn werk eerst door computers is overgenomen is een ander deel van zijn werk nu naar India verplaatst. Hij is nu alles kwijt en heeft geen idee wat hij nu moet doen. Sjoerd stemde vroeger altijd op de PvdA, maar wij komen volgens hem niet meer op voor de gewone mensen. Nu stemt hij PVV en heeft hij geen vertrouwen meer in de politiek.

Ruggengraat

Daarover maak ik me, op mijn beurt, zorgen. De middenklasse is de ruggengraat van onze samenleving. Zoals de grote socioloog Max Weber terecht stelt is de middenklasse ook de drager van democratisering. Waar de middenklasse sterk is, is ook de democratie over het algemeen vrij sterk. De middenklasse staat echter onder druk. Uit Wereldbank-onderzoek over inkomensongelijkheid blijkt dat er wereldwijd sprake is van een olifantcurve. The rich is getting richer, and the poor is getting… richer. Het zijn mensen als Sjoerd dus -uit de middenklasse- die het onderspit delven. De bijbehorende gevoelens van onzekerheid en onrechtvaardigheid zijn dan ook een voedingsbodem voor extremistische partijen zoals de PVV. Wanneer de middenklasse minder sterk wordt, wordt het democratische gehalte van de samenleving immers minder sterk. Om met de PvdA Almere het verschil te kunnen maken moeten wij weer opkomen voor de middenklasse, die zoals gezegd altijd een speciale betekenis voor ons heeft gehad. Wij willen in Almere geen samenleving van uitersten, maar een samenleving van het verbindende midden.

Investeren in de middenklasse

Dat vraagt om keuzes. Door automatisering en robotisering zullen steeds meer banen uit de middenklasse volledig verdwijnen. De PvdA Almere pleit daarom voor meer focus op een betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, met ruimte voor 21st century skills en een leven lang leren.

Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven op het gebied van baanzekerheid. Bijna 17% van de medewerkers op het stadhuis is op dit moment ingehuurd en heeft dus minder zekerheid, minder rechten en minder kansen dan mensen met een vaste baan.

Wij willen vaste banen voor vast werk. Werken moet lonen en dat betekent dat wij aandacht vragen voor de komst van nieuwe, kansrijke sectoren op bijvoorbeeld ICT-vlak en duurzaamheid binnen onze eigen stadsgrenzen. De Floriade kan hier een enorme boost voor geven.

Tot slot wil de PvdA het liefst voor alle Almeerders een betaalbare woning. Hiervoor investeren we in betaalbare huur- en koopwoningen in het sociale en het middensegment en houden we de stad aantrekkelijk door nieuwe woonvormen te introduceren.

Wat mij betreft wordt de aankomende verkiezingsstrijd een slag om het midden, zoals ze in Groot-Brittannië mooi verwoorden: for the many, not the few. Investeren in Sjoerd, is immers investeren in een sterk, sociaal en democratisch Almere.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw