Door op 30 maart 2017

PvdA Almere: “Jeugdboa’s in vaste dienst gemeente”

Om overlast door jongeren in de stad tegen te kunnen gaan werkt de gemeente Almere met jeugdboa’s. Dit zijn handhavers met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van jeugd. Op dit moment worden de jeugdboa’s door de gemeente Almere ingehuurd bij een veiligheid- en beveiligingsbedrijf. Als het aan de Almeerse PvdA-fractie ligt komt daar snel verandering in. Kerim Iskender, raadslid namens de sociaaldemocraten, wil de jeugdboa’s in vaste dienst nemen bij de gemeente.

Cruciale schakel
Iskender ziet veel meerwaarde in de jeugdboa’s. “Jeugdboa’s werken samen met politie en jongerenwerkers. Ze zijn een belangrijke schakel in het voorkomen en tegengaan van (ernstige) overlast door jeugd. De jeugdboa’s  hebben veel waarde voor de stad. Het contract tussen de gemeente Almere en het veiligheid- en beveiligingsbedrijf voor de inhuur van de jeugdboa’s loopt in 2018 af.  Bij een nieuwe aanbesteding loopt Almere het risico dat essentiële kennis voor de stad verloren gaat. Daar maken wij ons zorgen om. Wij zien daarom liever dat de jeugdboa’s in vaste dienst komen bij de gemeente.”

Werkzekerheid
Het PvdA-raadslid maakt duidelijk dat er ook politieke overtuigingen zijn om de jeugdboa’s in vaste dienst bij de gemeente te brengen. “Wij vinden dat werkgevers werknemers zekerheid moeten bieden. Flexcontracten, zoals jeugdboa’s op dit moment hebben, bieden nu geen goede bestaans zekerheid. Daarnaast vindt de PvdA dat een werkgever werknemers gelijk moet behandelen en eerlijke arbeidsvoorwaarden moet bieden. In dit geval betekent dat dus dat een jeugdboa die min of meer structureel voor de gemeente werkt onder dezelfde cao zou moeten vallen als de beleidsmedewerker van de gemeente. Op dit moment is dat niet het geval en dat vinden wij niet eerlijk.”

Motie
Kerim Iskender kondigt dan ook een motie aan. “Tijdens de politieke bespreking op donderdag 30 maart willen wij het college oproepen om af te zien van een aanbesteding en jeugdboa’s in vaste dienst te nemen. De PvdA vindt het onwenselijk en oneerlijk dat jeugdboa’s worden ingehuurd en niet vast in dienst zijn bij de gemeente. Wij willen zorgen voor meer werkzekerheid en vinden het belangrijk om hun cruciale kennis voor onze stad te behouden.”