Door Jerzy Soetekouw op 11 januari 2016

PvdA Almere laat gezicht zien in Almere Stad-West

Op vrijdag 8 januari ging een delegatie van de PvdA Almere op werkbezoek in Almere Stad-West. Met de fiets werd een bezoek gebracht aan verschillende initiatieven in het stadsdeel. Het programma werd onder meer samengesteld door de gebiedsmanager Gerard Kok. In totaal deden er ruim vijftien mensen mee aan de stadstoer. Gemeenteraadslid namens de PvdA, Jerzy Soetekouw, blikt terug op een geslaagde middag in de focuswijken.

Sociaal Stedenwijk
“We begonnen de toer in de Stedenwijk en daar gingen wij als eerst naar het Gezinshuis aan de Vlaardingenstraat. Hier zijn twee huizen beschikbaar gesteld voor gezinnen die tijdelijk op straat staan. Dit fantastische initiatief is genomen door Marnix van Oord en zijn vrouw Anja Dijkslag, die de vraag om noodopvang zagen. Zij hebben het huis gekocht en stellen het ter beschikking aan de Zuiderpoort Kerk en het wijkteam Stedenwijk. Die kunnen daar nu dakloze gezinnen in opvangen.”

Vervolgens ging de groep naar Inloophuis en Activiteitencentrum De Ruimte. Soetekouw: “In het inloophuis konden wij in gesprek met enkele bewoners van de wijk. Het huis staat open voor Almeerders die elkaar kunnen ontmoeten bij een kopje koffie en in een veilige omgeving aan verschillende activiteiten deelnemen. Vervolgens fietste de groep naar buurtcentrum Stedenpunt. Daar leerden wij meer over de werking van de brede school. Kinderen uit veelal achterstandssituaties kunnen hier bijvoorbeeld ontbijten en hun tandenpoetsen. Deze school heeft een belangrijke rol in de buurt en met de Cruijff-courts naast de deur is dit een centrale plek voor veel jongeren uit de Stedenwijk.”

Klankbordgroep moskee Staatsliedenwijk
De volgende stop werd gemaakt bij de moskee in de Staatsliedenwijk. Die moskee stond recent centraal bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Staatsliedenwijk. De fractie van de PvdA Almere heeft, samen met wethouder Tjeerd Herrema, een compromis gesmeed tussen de bewoners en het moskeebestuur over de uitbreiding van de moskee. De PvdA heeft zich ingezet voor het in stand houden en formaliseren van de klankbordgroep. In gesprek met de leden van de klankbordgroep bleek dat er nog veel te doen is. Soetekouw: “Het is nog niet helemaal pais en vree. Dat was ook tijdens de toer nog te merken. Het is ontzettend belangrijk dat de partijen met elkaar in gesprek blijven, want onbekend maakt onbemind. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente. Door erop toe te zien dat er afspraken worden gemaakt en dat deze afspraken worden nageleefd. De PvdA zal de komende tijd in ieder geval vinger aan de pols blijven houden”

Veilig Muziekwijk
De fietstoer eindigde in de Muziekwijk waar wijkregisseur Maaike Schenk uitleg gaf over de bomenkap aan de Pianoweg. Vervolgens fietsten de PvdA’ers naar het Buurtpreventieteam Muziekwijk Noord. Fractielid Soetekouw: “Het is bijzonder om te zien hoe de bomenkap wordt ervaren in deze wijk. Dat is niet te vergelijken met de onvrede die in de Kruidenwijk ontstond bij de grootschalige bomenkap. Wij hebben gehoord over de succesfactoren bij deze bomenkap en die kennis kunnen wij zeker gebruiken bij komende politieke dossiers.”

De sociaaldemocraat geeft verder aan onder de indruk van het Buurtpreventieteam te zijn. “Deze mannen en vrouwen zijn echte helden. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en zij krijgen van veel bewoners te horen dat zij zich veiliger voelen door hun aanwezigheid. Het mooie is dat dit ook in de cijfers is terug te zien: in de Muziekwijk-Noord is het aantal woninginbraken flink afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat deze teams alle waardering krijgen en dat de gemeente hen op de juiste manier faciliteert. Dit is een uitstekend voorbeeld van hoe wij samen de stad kunnen maken.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw