Door Erik Theunissen op 9 maart 2017

PvdA Almere: “Maak anoniem solliciteren norm”

ALMERE – De PvdA en het CDA roepen de gemeente Almere op anoniem solliciteren in te voeren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De partijen hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Op 12 mei 2016 werd op initiatief van de PvdA en het CDA tijdens een rondetafel gesprek op de politieke markt al gesproken over diversiteit op de arbeidsmarkt. „In het gesprek kwam naar voren dat leeftijd, geslacht, arbeidsbeperking en etnische herkomst ook in Almere belemmeringen kunnen zijn voor het vinden van een baan. Dit leidt in verschillende gevallen tot ongelijke kansen op het kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. Wij vinden dat he tijd is om concrete stappen te nemen om mogelijke discriminatie bij de gemeente Almere te voorkomen.”

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat discriminatie op de arbeidsmarkt richting ouderen, vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking en met een migratie achtergrond, in de regel onbewust gedaan. „Mede daarom is er gesproken over anoniem solliciteren als mogelijkheid om diversiteit in de organisatie te vergroten. Daarbij verwijdert een onafhankelijke tussenpersoon alle persoonlijke kenmerken uit een sollicitatie zodat de persoon die ze moet beoordelen dat alleen kan doen op basis van het onderwijsniveau en (professionele) ervaring.”

Diverse gemeenten pilots hebben al pilots gehouden met anoniem solliciteren. „De gemeente Den Haag heeft in november 2016, na een pilot van toen maanden, besloten om definitief over te gaan tot anoniem solliciteren. Ook Google werkt al geruime tijd volgens dit principe. Wij vinden dat de gemeente Almere als werkgever een voorbeeldfunctie heeft en daarom ook over zou moeten gaan op anoniem solliciteren.”

De partijen vragen het college dan ook onder meer of zij bereid is, al dan niet door middel van een pilot, anoniem solliciteren als onderdeel van het werving- en selectiebeleid ten aanzien van vacatures binnen de gemeente Almere.

 

Bron: Almere Vandaag