Door op 2 februari 2017

PvdA Almere maakt zich hard voor komst Vrijeschool

De Almeerse PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over de stichting van een nieuwe middelbare vrijeschool in Almere. Ondanks ruim 250 steunbetuigingen lukt het de ouderinitiatiefgroep Voortgezet Vrijeschoolonderwijs (VVO) Almere niet om zich te vestigen in de stad.

Keuzevrijheid
Aanleiding hiervoor was de hulpvraag van VVO Almere, een ouder-initiatiefgroep die zich inzet voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Almere. “De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er in een stad als Almere, met veel jonge mensen, een breed aanbod aan onderwijsvormen bestaat.” vertelt fractie-assistent Leida Höhle.

“Een middelbare school voor vrijeschoolonderwijs zou een mooie aanvulling zijn op het bestaande aanbod. Jongeren die op de basisschool vrijeschoolonderwijs hebben gekregen, kunnen nu niet in Almere terecht voor een middelbare school met dezelfde onderwijsvorm. Het is zonde dat deze jongeren dan de stad uit moeten voor hun middelbare school. Zeker omdat het aantal leerlingen op deze school jaarlijks met 12% stijgt. Naast deze Almeerse basisschoolleerlingen is het ook goed mogelijk dat een middelbare vrijeschool juist leerlingen van buiten Almere naar Almere trekt.”

Stichtingsmogelijkheden
“Het is fantastisch om te zien dat er initiatieven in de stad leven om het onderwijsaanbod uit te breiden. De betrokkenheid van de ouders bij VVO Almere is groot”, vertelt fractieassistent Leida Höhle. Om deze nieuwe school te stichten zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen VVO Almere en de reeds bestaande schoolbesturen.  Leida Höhle: “Uit deze gesprekken bleek dat er helaas te veel verschil zit in hun visie over hoe die samenwerking eruit zou moeten zien.”

Met deze schriftelijke vragen aan het college probeert de PvdA te achterhalen welke mogelijkheden VVO Almere heeft om op eigen initiatief een school te starten in Almere. Höhle: “Binnen het huidige beleid is het voor een nieuw schoolbestuur lastig om zich te vestigen in de stad. Dit vinden wij niet bevorderlijk voor de keuzevrijheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom willen wij van het College weten wat zij gaat doen om ervoor te zorgen dat nieuwe scholen zich voortaan eenvoudiger in de stad kunnen vestigen.” Het college heeft 6 weken om de vragen te beantwoorden.