Door op 6 juni 2016

Nee tegen giftige cocktail van minder huurtoeslag en andere beslagvrije voet

Steeds meer mensen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Dat komt voor een groot deel door sterk stijgende woonlasten en premies voor de zorgverzekering. Een nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag en de vereenvoudiging van het beslag op inkomen zou wel eens een giftige cocktail kunnen blijken voor mensen met een laag inkomen of (hoge) schulden. De Almeerse PvdA – fractie en afdelingsbestuur – vindt dat de PvdA niet aan deze maatregelen moet meewerken.

De uitgaven voor huurtoeslag stijgen vanwege de crisis en het welkom voor nieuwe Nederlanders. Met de komst van dit kabinet heeft dat niet voor bezuinigingen gezorgd. Minister Blok zou wel laten bekijken welke bezuinigingen mogelijk zijn. De uitkomst van dat onderzoek is nog ongewis en kan mensen met de laagste inkomens hard raken. De PvdA Almere vindt dat de PvdA in de Tweede Kamer niet moet meewerken aan nieuwe bezuinigingen op de huurtoeslag omdat een dak boven het hoofd een van de meest essentiële levensbehoeften is.

Mensen met de laagste inkomens zijn al hard geraakt door de huurstijgingen van de afgelopen jaren en eerdere bezuinigingen. Veel huurders wonen in huizen die ze eigenlijk niet meer kunnen betalen. “Schokkend is de toename van het aantal huurders met lage inkomens in voor hen te dure woningen. Dit aantal is meer dan verdubbeld naar 520.000 huishoudens. Het huurdossier is een belangrijke veroorzaker van het armoedeprobleem.”, lieten Jan Laurier en Ronald Paping, respectievelijk voorzitter en directeur van de Woonbond onlangs in Trouw optekenen ( 28 mei 2016).

Het ziet er naar uit dat ook de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet negatief zal uitpakken voor mensen die het al moeilijk hebben: mensen met problematische schulden. Ook de PvdA Almere vindt dat betalingsverplichtingen in principe nagekomen horen te worden. In het uiterste geval kan een deurwaarder beslag leggen. Dat mag echter niet leiden tot dakloosheid of verlies van een noodzakelijke verzekering voor ziektekosten.

Met de bestaande beslagvrije voet horen deurwaarders rekening te houden met hoge woon- en premielasten. Op het ministerie wordt gewerkt aan een vereenvoudiging. Voorbeelden maken duidelijk dat deurwaarders minder rekening hoeven te houden met woonlasten.

Wie huurtoeslag nodig heeft of kampt met problematische schulden zou met beide maatregelen dubbel geraakt worden. De PvdA Almere waarschuwt voor deze giftige maatschappelijke cocktail. “De PvdA in de Tweede Kamer moet er alles aan doen om deze desastreuze maatregelen tegen te houden. Wat ons betreft mag dat nooit gebeuren. “, aldus fractievoorzitter John van der Pauw en afdelingsvoorzitter Abassin Nessar van de PvdA in Almere.

Lees de volledige brief hier.