Door Jerzy Soetekouw op 13 september 2016

PvdA Almere ontdekt landelijke rekenfout in Berekenuwrecht.nl

BerekenUwRecht.nl berekent niet foutloos alle aanspraken. Dat heeft het Almeerse College moeten constateren naar aanleiding van vragen van de PvdA.

Fouten
Een Almeerse met een Wajong-uitkering kon via BerekenUwRecht.nl geen aanvraag voor een individuele inkomenstoeslag indienen. Bereken uw recht meldde dat ze geen recht op deze toeslag had. Dat was voor de PvdA reden om schriftelijke vragen te stellen. In antwoord op die vragen heeft het college van burgemeester & wethouders van de gemeente re laten weten dat in het landelijke programma Bereken uw recht geen rekening is gehouden met het feit dat de jonggehandicaptenkorting niet als ‘inkomen’ mag worden gerekend. Het gaat om een bedrag van € 60,- per maand voor jonggehandicapten van 27 jaar en ouder. De fout is volgens het college niet eerder door een gemeente ontdekt. Almeers PvdA-raadslid Soetekouw: “Er zijn honderden en misschien wel duizenden Nederlanders door deze situatie gedupeerd en het is onduidelijk hoe de verschillende gemeenten deze fout bij de gedupeerden zullen herstellen.”

Onvolledig, onjuist beeld
Per 15 juni 2016 is deze rekenfout uit het systeem gehaald voor alle deelnemende gemeenten. Volgens Soetekouw een goede zaak. “Het opvallende aan dit verhaal is namelijk dat deze landelijke website juist in het leven is geroepen om iedereen een volledig en juist beeld te geven van de rechten waarvoor zij in aanmerking komen. Nadat de Almeerse PvdA-fractie signalen had ontvangen dat de berekeningen op Berekenuwrecht.nl niet altijd een correct beeld geven, zijn we direct op onderzoek uitgegaan.”

Fouten herstellen
Het college heeft gemeld dat er dus sprake was van een landelijke rekenfout. “En dat is erg spijtig,” zo stelt Soetekouw. “Zulke websites moeten namelijk juist voor duidelijkheid zorgen en niet tot meer vragen leiden.” Inmiddels is de betreffende aftrekpost wel opgenomen in Bereken uw recht. “Voor iedereen die deze aanvraag al doorgezet heeft, houdt de gemeente Almere alsnog rekening met de aftrekpost van €60 bij de draagkrachtberekening. Dat is fijn voor de betrokken personen, maar daar is nog niet iedereen mee geholpen. De gemeente Almere gaat nu samen met het UWV onderzoeken of er een mogelijkheid is om de groep jonggehandicapten voor wie de aftrekpost van belang is gericht te benaderen en geïnformeerd over de mogelijkheden om hun aanvragen opnieuw in te dienen.”

Acties vereist in andere gemeenten
Aangezien het een fout in een landelijk rekensysteem betreft komen de gedupeerden uit het hele land. Soetekouw maakt zich zorgen over de getroffen personen in andere gemeenten. “Het wel of niet in aanmerking komen voor inkomensregelingen en kwijtscheldingen kan voor de betreffende personen het verschil uitmaken tussen wel of niet rond kunnen komen, wel of geen warme maaltijd, wel of niet iedere maand de huur kunnen betalen. Het is daarom belangrijk dat dit in alle zorgvuldigheid wordt getoetst. Nu er sprake is van een fout, moet deze hersteld worden. In de Gemeente Almere is men hiermee al begonnen, maar ik heb geen idee hoe dat in andere gemeenten gebeurt. Sterker nog, ik krijg de indruk dat andere gemeenten deze fout überhaupt niet kennen of hun bewoners niet hebben geïnformeerd.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw