Door Jerzy Soetekouw op 8 februari 2015

PvdA Almere op Werkplein: Onzichtbare taken bron voor werkgelegenheid

Op 4 februari ging de Almeerse PvdA op bezoek bij UWV Werkbedrijf. Tijdens deze ontmoeting zijn veel ervaringen en ideeën uitgewisseld. De nieuwe Participatiewet, de samenwerking met Sociale Zaken en de kansen van jobcarving stonden centraal. Het leverde een goede inkijk bij UWV Werkbedrijf op.

Zelfredzaamheid
De afgelopen jaren stonden voor het UWV in het teken van een totale “re-design”. Regiomanager Hannie van Loon: “Met een halvering van het personeel moeten wij dezelfde taken uitvoeren. Daarom hebben wij veel van onze dienstverlening gedigitaliseerd. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze cliënten zijn een stuk belangrijker geworden. Via onze website kunnen werkzoekenden direct na hun inschrijving al gratis trainingen en webinars volgen. Daarnaast zijn er via werk.nl heel veel vacatures te vinden. Dit werkt, want ongeveer 70% van de mensen die bij ons instromen vindt binnen drie maanden werk.”

Begeleiding
Wie na drie maanden niet op eigen kracht een baan heeft gevonden, krijgt extra aandacht. Veel van die begeleiding is telefonisch of online. Begeleiding op maat, aldus arbeidsdeskundige Adri Bouterse. “De begeleiding is intensiever bij mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Er is dan extra inspanning nodig van alle betrokkenen: van het UWV, maar ook expliciet van de omgeving en de werkzoekenden. Wij sturen aan op het gebruik van het eigen netwerk en wij gaan met verschillende ondernemers in gesprek.” Volgens Bouterse is het zoeken van een baan vaak ook een kwestie van anders leren denken: “Na zes maanden solliciteren leren we mensen dat ze breder moeten gaan zoeken. De meeste werkzoekenden bekijken een functie vanuit de taken en niet vanuit hun competenties. Door naar competenties te kijken zijn er opeens zoveel meer mogelijkheden. Wij helpen mensen graag om hun CV op die manier te herschrijven.”

Jobcarving
Tijdens de ontmoeting werd ook een aantal keer de term jobcarving genoemd. Het UWV is in gesprek met verschillende organisaties om de mogelijkheden voor jobcarving in kaart te brengen. Regiomanager Van Loon: “Jobcarving is een vorm van functiecreatie. Door de onzichtbare taken binnen een organisatie in beeld te krijgen kunnen nieuwe functies ontstaan. Denk aan hooggeschoold personeel dat veel werktijd doorbrengt met het maken van printjes en kopietjes. Of een kleine organisatie met duur personeel waar iedereen zelf zijn eigen broodjes koopt en smeert. Allemaal kostbaar tijdverlies. Door het samenvoegen van dit soort eenvoudige, kleine klusjes ontstaat er werkgelegenheid binnen iedere organisatie. En vaak levert dit de organisatie meer op: de hooggeschoolde arbeiders kunnen hun tijd productiever invullen, waardoor het bedrijf meer omzet zal draaien.” De PvdA Almere ziet graag dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geeft en polste bij de regiomanager naar openingen. Van Loon: “Jobcarving is bij iedere organisatie mogelijk, dus ook bij de gemeente. Het is dan wel nodig om bij iedere afdeling goed te informeren en de onzichtbare taken in beeld te krijgen.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw