Door Jerzy Soetekouw op 27 november 2015

PvdA Almere vraagt om transparantie bij rechtzetten oude boetes

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de Almeerse PvdA-fractie aandacht gevraagd voor de manier waarop oude boetes worden rechtgezet. Door de Fraudewet heeft de Sociale dienst keiharde boetes uitgedeeld. PvdA, D66 en SP hebben gepleit voor meer dienstbaarheid, meer openheid en dus meer eerlijkheid waar het gaat om het terugdraaien van deze onrechtvaardige boetes. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dat initiatief omarmd. PvdA’er Jerzy Soetekouw blikt terug op het behaalde succes.

Boete door (on)schuld
“Het is ontzettend goed dat het gemeentelijk boetebeleid in het kader van de Fraudewet aanzienlijk is veranderd.” Soetekouw doelt op een uitspraak van de hoogste rechter in rechtszaken over bijstandsuitkeringen. Door die uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kunnen Sociale Diensten overtredingen niet zondermeer als opzettelijk zien. “De Fraudewet dient om fraudeurs aan te pakken zodat sociale voorzieningen bij diegenen terecht komen die deze het hardst nodig hebben. En dat is uitstekend. Maar er is lang niet altijd sprake van opzet. Sommige Almeerders zijn keihard gestraft omdat zij een kleine fout in hun administratie hadden gemaakt. Mensen die formulieren niet goed begrijpen geven soms informatie niet of onvolledig door. En die werden dan keihard gestraft. Ik vind dat de goeden niet onder de kwaden mogen lijden en het is dan ook uitstekend dat Sociale Zaken onderscheid moet maken tussen kwade opzet en oprechte vergissingen.”

Herziening van onrechtvaardige boetes
Door de uitspraak van de rechter komen er vier verschillende boetes. Bij opzet volgt nog steeds een boete van 100% van het teveel ontvangen bedrag aan bijstand. Bij grove schuld is de boete 75%  en als er sprake is van schuld of verwijtbaar gedrag is de boete 50%. De boete is 25% als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid. De gemeente Almere zal volgens de uitspraak van de rechter handelen. De gemeente wil dat ook gaan doen voor oude boetes. Soetekouw: “Doordat het boetebedrag niet meer standaard op 100% wordt gezet zullen veel oude boetes lager uitvallen: er moet namelijk eerst aangetoond zijn dat er daadwerkelijk sprake is van opzet. Almeerders die in het verleden te zwaar bestraft zijn kunnen in aanmerking komen van een herziening van hun boete.”

Communiceren over terugbetaling
De Almeerse sociaaldemocraten verwachten daarbij een proactieve houding van de Gemeente Almere. “Het College koos er in eerste instantie voor om gedupeerde Almeerders niet actief te informeren over de mogelijkheid om te vragen om oude boetes te herzien. Dat vind ik onbegrijpelijk. Wij kloppen onszelf als gemeente altijd op de borst over hoe dienstbaar wij zijn, maar bij dienstbaarheid hoort ook gedegen en transparante communicatie over de herziening van onrechtvaardige boetes. Ik zie het als de morele plicht van het College om zoveel mogelijk Almeerders die een te hoge boete in hebben gekregen, goed te informeren over hun rechten. Met onze motie hebben wij daartoe opgeroepen. De PvdA blijft zich inspannen om de communicatie binnen het Sociaal Domein te verbeteren,” aldus een strijdbare Soetekouw.

Zie voor de verantwoordelijken voor de onrechtvaardige Fraudewet: http://www.dichtbij.nl/almere/kiesdichtbij/artikel/3431796/pauwnieuws-eenzijdig-hard-straffen.aspx

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw