Door Jerzy Soetekouw op 3 januari 2016

PvdA & AP/OPA: “Zorg onbetaalbaar voor Almeerders met schulden”

De PvdA en AP/OPA willen weten of Almeerders met schulden over kunnen stappen naar de collectieve zorgverzekering. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester & wethouders. Aanleiding voor deze vragen is de brief die Almeerders met een laag inkomen hebben ontvangen. De gemeente Almere biedt deze mogelijkheid als compensatie voor het vervallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken & Gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Volgens de fracties wordt zorg voor een deel van doelgroep onbetaalbaar.

Lagere kosten
Jerzy Soetekouw, gemeenteraadslid namens de PvdA, is positief over de collectieve zorgverzekering. “Almeerders die voorheen in aanmerking kwamen voor de WTCG/CER-regeling worden gecompenseerd. De gemeente wil dat doen met de zogenaamde collectieve zorgverzekering. Doordat de gemeente in één keer meerdere verzekeringen bij een verzekeraar afneemt, worden de kosten voor zo’n verzekering lager. Voor mensen met een laag inkomen is dat aantrekkelijk. Met een uitgebreid pakket biedt de verzekering ook extra voordelen. Om die reden vinden wij het dan ook goed dat deze collectieve verzekering wordt aangeboden.”

Tussen wal en schip
Toch hebben de Almeerse sociaaldemocraten flinke bezwaren bij de compensatieregeling die het college van B en W voorstelt. Soetekouw legt uit waarom. “Er zijn veel Almeerders die heel graag willen overstappen naar de collectieve zorgverzekering, maar niet kunnen overstappen. Bijvoorbeeld omdat zij een schuld hebben bij de huidige zorgverzekeraar. Die kan de overstap blokkeren totdat deze schuld betaald is. Ook zijn er Almeerders die in beschermingsbewind zitten en met hun bewindvoerder hebben afgesproken dat zij geen aanvullende verzekering mogen afsluiten. Tegelijkertijd geeft het college van B en W aan bijna geen zorgkosten meer te vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Hiermee ontstaat voor sommige mensen een situatie waarin de zorg onbetaalbaar wordt. Zij kunnen dan geen gebruik maken van de goedkopere, uitgebreide zorgpakketten en krijgen geen bijzondere bijstand. Een groep Almeerders dreigt hiermee tussen wal en schip te raken.”

Hulp gezocht
AP/OPA en de PvdA hebben de handen ineengeslagen en stellen schriftelijke vragen over deze situatie. Soetekouw: “Wij hebben in Almere met elkaar afgesproken dat niemand tussen wal en schip mag raken. Dat betekent dat wij een oplossing moeten vinden voor deze zorgelijke situatie. Wij verwachten dat het college met ons meedenkt om te voorkomen dat de problemen zich voor deze groep zullen opstapelen.” De PvdA’er voegt daar nog wel een nuancering aan toe. “Wij hebben het in onze vragen heel duidelijk over de mensen die al hulp hebben gezocht bij hun problemen. Almeerders die inmiddels naar de schuldhulpverlening zijn gestapt voor het oplossen van hun problemen en mensen die onder bewind zijn gesteld, die moeten niet dubbel gestraft worden. Dat kan bijvoorbeeld door voor medische kosten wel bijzondere bijstand toe te kennen.”

Het college heeft zes weken de tijd om met een antwoord op de schriftelijke vragen van de twee raadsfracties te komen.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw