Door op 29 september 2017

PvdA blij met aandacht voor thuiszitters

Na het zomerreces heeft de gemeenteraad het gesprek over thuiszitters weer opgepakt. Er werd onder meer gesproken over twee moties waarvan de PvdA mede-initiatiefnemer was. Deze moties gingen over het versterken van leerkrachten en het betrekken van ouders en leerling. Op donderdag 28 september stemde de gemeenteraad in met beide moties.

Toerusten leerkrachten

“Leerkrachten zijn dagelijks in contact met hun leerlingen. Daarom zijn zij ook (een van de) eerste mensen die doorkrijgen dat er dingen spelen en dat dit misschien wel kan leiden tot schoolverzuim. Het signaleren is één ding, maar het bespreekbaar maken met ouders is iets anders. Niet alle leerkrachten zijn hier even bedreven in. Daarom roepen we met deze motie het college op met schoolbesturen in gesprek te gaan om te kijken hoe leraren hier beter in opgeleid en begeleid kunnen worden”, aldus fractieassistent Leida Höhle.

Ouders en leerling betrekken bij aanpak
Tijdens de eerste bespreking over thuiszitters heeft wethouder Rene Peeters aangegeven dat het betrekken van de ouders een zwak punt is in de aanpak van schoolverzuim. Daarom heeft de PvdA een tweede motie ingediend om ouders en leerlingen een grotere rol te geven in het vinden van een oplossing van schoolverzuim. Leida Höhle vertelt “Iedereen die betrokken is bij het schoolverzuim moet aan tafel zitten om samen tot een oplossing te komen. Het mag niet zo zijn dat er over ouders en kinderen wordt gesproken en naar een oplossing wordt gezocht, zonder dat ouders en leerling hier over mee kunnen praten en beslissen”.