Door op 27 januari 2016

PvdA Chinadebat 19 januari 2016

China is booming. Als er ergens economische ontwikkelingen in de wereld plaats vinden, dan is het in China. Nederland is voor China een speldeknop en gemeentes moeten niet alleen regionaal, maar vooral ook Europees samenwerken om gehoord te worden. De PvdA moet zich actief mengen in de dialoog met China.
Zo stelde Marit Maij, Tweede Kamerlid voor de PvdA , op 19 januari in ‘t Kardoes Almere. Ze hield een zeer interessante inleiding over de verschillen in cultuur, partijstructuur en de gevolgen voor de ontwikkelingen van China ten opzicht van de Westerse wereld.

Cultuur
In prachtige compacte afbeeldingen van Yang Liu, ( uit Ost trifft West) liet zij zien hoe het individualisme van de Westerse wereld het altijd zal afleggen tegen de fijnmazige groepscultuur van de voornamelijk Han Chinezen.

China1

Het dikke Ik complex in het Westen helpt ook niet echt bij de onderhandelingen met China. Of dit nu handel of mensenrechten betreft.

china2

Handel
China streeft naar een groot China, en voor de omliggende landen zoals Vietnam, Japan en Korea is China een bedreiging. China claimt de eilanden in de stille Oceaan en spuit zand op om nieuwe eilanden te creëren.

Zij opent opnieuw de “zijdenroute”, dwars door alle provincies heen, om de handel met heel Azië te versterken. Zij koopt in Afrika alle grondstoffen op en stelt hier geen morele eisen tegenover. In tegendeel, ze biedt infrastructuur, woningen, handel. Europa raakt hierdoor uitgespeeld op het Afrikaanse continent.
De kracht van haar expansie naar Amerika, Afrika en de Pacific is krachtig. China is er als enig ontwikkelingsland in geslaagd de armoede aanzienlijk terug te brengen. Er is een grote sterke middenklasse ontstaan en er is veel mogelijk zolang de partij niet in diskrediet wordt gebracht. Onder de laatste president is sterk ingezet op de bestrijding van corruptie op alle niveaus.

Politiek
De Partij, het politbureau bestaande uit 7 mannen en het congres ( verg. congres PvdA)bestaande uit 3000 afgevaardigden hebben overal de leidinggevende posities in handen: militair, universiteiten, gezondheidszorg, politiek, handel, provincies. Op universiteiten worden de briljante studenten gespot en geselecteerd voor leidinggevende posities in de partij.

Als partijleider kan Samsom direct met de partijleider, de president en tevens leider van de militaire macht communiceren. Er is groot ontzag voor leiders en voor ouderen. China heeft weliswaar grote moeite om met onze jonge premier te onderhandelen, want hoe kan een jong iemand over ervaring en wijsheid beschikken, maar voor helder leiderschap hebben ze groot respect.

Marit pleit er sterk voor dat de PvdA meer contacten legt met China. De ontwikkelingen zijn inspirerend. Onze kijk op China moeten we niet vanuit individueel westers perspectief bekijken, maar ook vanuit hun eeuwenoude 5000 jarige historie.

Nicole Sprokel, lobbyist van Amnesty international, geeft met foto’s aan van activistische mensenrechtenverdedigers hoe Amnesty aandacht vraagt voor mensenrechten in China.

Recht op vrije meningsuiting, recht op vrije pers, recht op vereniging, recht op een eerlijk proces, het anti martelingsverdrag en de afschaffing van de doodsstraf. China heeft alle internationale verdragen ondertekend. In de praktijk staan deze mensenrechten in China onder druk. De straffen voor verdedigers van mensenrechten zijn fors: vier tot tien jaar.

De Chinezen zijn uitstekend op de hoogte van de Nederlandse situatie. China waardeert die vertegenwoordigers van landen die rechtstreeks zeggen wat zij vinden en wat zij veranderd willen zien. Nederland probeert dit te verpakken en dat wordt niet gewaardeerd. Als we tien items inbrengen, spiegelen de Chinezen tien misstanden in ons land, bij wijze van uitruil-om misstanden op te lossen. Eigenlijk zeer leerzaam voor ons land.

Amnesty werkt nauw samen met handelsdelegaties en de politieke dienst van de ambassade om in individuele gevallen, vooral van mensenrechten verdedigers , publiek aandacht te vragen. Soms met goede resultaten.

Wat kan de PvdA?
De PvdA kan het verschil maken door haar waarden voor de grondrechten uit te dragen. Met name via Europa moeten we druk blijven uitoefenen, zonder oogkleppen op te doen voor de schendingen van mensenrechten in ons land. Opkomen voor de rechtsstaat is de basis voor onze partij en opent een weg naar democratie.
We eindigen met de vraag: hoe realiseer je democratie in een land met 3 miljard inwoners. Hoe kan het land decentraliseren, de centrale waarden overeind houden, respect voor de minderheden opbrengen. Is ons democratische model wel toepasbaar op een land als China?

Buitengewoon interessant
De ontwikkelingen in China zijn buitengewoon interessant en confronteren ons met onze Westerse manieren van denken over democratie. We moeten in dialoog blijven, via handels connecties, via de partij, via stedenbanden ( met Amsterdam, het Instituut voor New Towns) , via Amnesty. Zowel voor onze persoonlijke en politieke ontwikkelingen als voor de rechten van mensen in China. Gelijk oversteken. Als we ons als Nederland en Europa buiten de relatie met China plaatsen is het gedaan met Europa.

Ellie Teunissen
Secretaris PvdA-Almere