7 maart 2015

PvdA-delegatie bezoekt Mind at Work

Afgelopen vrijdag kreeg Mind at Work de werkgroep Werk van de PvdA op bezoek gehad, zij wilden graag meer weten over de projecten die wij hebben voor jongeren. Aanleiding voor het bezoek waren de vragen die de PvdA heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over voortijdig schoolverlaten in Almere. De PvdA kwam bij Mind at Work terecht door de aantoonbare successen die zijn bereikt met de verschillende projecten speciaal gericht op jongeren. Natuurlijk vertellen wij graag over deze succesvolle projecten!

Tijdens de bijeenkomst is er uitgebreid verteld over de projecten Almeerkans, INTO-work,Waskracht en Meiden met Pit!. Een greep uit de projecten die Mind at Work, in samenwerking met en opdracht van de gemeente Almere, heeft ontwikkeld en uitvoert. Vragen als: “Voor wie zijn deze projecten nu eigenlijk, welke instrumenten en begeleiding worden er ingezet, wat is de succesformule en hoe kijken de jongeren zelf terug op hun deelname?” kwamen aan bod. Een aantal jongeren was ook aanwezig om zelf te vertellen wat de begeleiding van Mind at Work voor hen heeft betekend.

Het was een inspirerende bijeenkomst die de werkgroep Werk meer achtergrond informatie heeft gegeven over voortijdig schoolverlaten, problemen waar jongeren tegenaan lopen en mee te maken hebben én mogelijkheden om hen hierbij te helpen en schooluitval te voorkomen. Met andere woorden, hoe biedt je jongeren nieuwe kansen voor de toekomst en zorg je dat zij deze kunnen en willen benutten. Een uitdaging voor Mind at Work en de jongeren!

Bron: Mind at Work