Door Jerzy Soetekouw op 7 januari 2016

PvdA: “Directie Tomingroep moet versneld deel salaris inleveren”

De directie van de Tomingroep moet zo snel mogelijk een deel van haar salaris inleveren. Dat was de strekking van de motie die, op initiatief van de PvdA, door de meerderheid van de raad werd aangenomen. Hiermee willen de Almeerse partijen het salaris van de directie zo snel mogelijk terugbrengen naar de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Wij gingen in gesprek met gemeenteraadslid Jerzy Soetekouw over het behaalde resultaat.

Publiek belang
“De Tomingroep verricht al jarenlang heel belangrijk werk in onze regio. Zij helpen bijvoorbeeld werkloze Almeerders op weg richting een baan. Ook zijn ze lange tijd verantwoordelijk geweest voor een belangrijk deel van de werkplaatsen in onze stad.” Toch is PvdA-fractielid Jerzy Soetekouw op dit moment niet helemaal tevreden met de Tomingroep. “Juist omdat de Tomingroep een publiek belang dient en voor een groot deel uit gemeenschapsgeld wordt betaald, vinden wij het, op z’n zachtst, zeer opmerkelijk dat de directeur veel meer verdient dan Mark Rutte. En dat is onze minister-president.”

Zeven keer modaal
Het salaris waar de PvdA’er op doelt bedroeg afgelopen jaar ruim € 250.000. Dit terwijl de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) momenteel € 178.000 bedraagt. Soetekouw: “Dat zijn onwerkelijke bedragen. Deze directeur verdient per jaar een kwart miljoen euro. Dat is ruim zeven keer meer dan het modale inkomen. Een gemiddelde Almeerder moet dus ruim zeven jaar werken om te verdienen wat deze directeur in een jaar verdient. Wij vinden dat moeilijk uit te leggen. Aan de ene kant hebben wij als gemeente steeds minder geld voor beschut werk en zijn er steeds minder mogelijkheden om mensen te helpen op weg naar werk. En aan de andere kant worden er zulke bedragen betaald aan een directeur van een organisatie die in deze sector actief is.”

Versneld inleveren
Volgens de wetgeving valt de Tomingroep niet onder de WNT-regeling. De directie is daarom niet verplicht om haar salaris te verlagen naar de gestelde normen. Toch heeft de Tomingroep op eigen initiatief aangegeven om de salarissen uiterlijk in 2022 terug te brengen naar de dan geldende WNT-norm. Dit is voor Soetekouw echter onvoldoende. “We hebben het niet over kleine bedragen. We hebben het over een salaris dat moet worden teruggebracht van zeven keer modaal naar ruim vijf keer modaal. Wij vinden dat zo’n hoog salaris sneller kan worden afgebouwd.  Wij willen dat het salaris uiterlijk in 2019 is afgebouwd tot de norm. Wij hebben het College, als belangrijke aandeelhouder van de Tomingroep, gevraagd om de wens van de raad over te brengen.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw