8 september 2015

PvdA draagt Tjeerd Herrema voor als opvolger van Henk Mulder

Henk Mulder heeft gezorgd voor meer verbindingen, de komst van de Floriade en meer geld voor Almere. Mede door persoonlijke omstandigheden moet de alom gewaardeerde Henk Mulder een einde laten komen aan zijn wethouderschap. De fractie van de PvdA heeft in Tjeerd Herrema een waardige opvolger voor Henk Mulder gevonden.

Tjeerd Herrema heeft ervaring als politiek bestuurder en komt uit de vakbeweging gewerkt. Hij is niet alleen wethouder geweest van de hoofdstad van Nederland, maar heeft daar ook twee keer als voorzitter van een stadsdeelbestuur politieke verantwoordelijkheid gedragen. Zeven jaar in Zeeburg en later in Zuid Oost. Hij is op veel terreinen bestuurlijk actief geweest.

Sail is een groot project waar Tjeerd ervaring mee heeft opgedaan. Daarnaast heeft de kandidaat wethouder niet alleen ervaring met stadsuitbreiding, maar ook met de aanpak van wijken die extra aandacht nodig hebben. Tjeerd wil zijn ervaring in en voor Almere benutten. Hij wil daar ook zo snel mogelijk in Almere gaan wonen.

De fractie van de PvdA heeft met Tjeerd Herrema een kandidaat wethouder gevonden die in staat is om het goede werk van Henk Mulder voort te zetten. Tjeerd zal er voor zorgen dat Almere dankzij Particulier Opdrachtgeverschap ( met Ik Bouw Betaalbaar in Almere) organische blijft groeien. Aan hem de taak om duurzaam betaalbare GoedHuur-woningen te laten bouwen en te zorgen voor het op stoom brengen van het bouwen van betaalbare woningen. Tjeerd Herrema zal zich inzetten om de Bouw RAI’s, de Floriade en Growing Green Cities tot een succes te maken. Hij is de man waar de bewoners van de Focuswijken op mogen rekenen.