Door Jerzy Soetekouw op 24 januari 2017

PvdA en Leefbaar Almere willen gesprek over sociale supermarkt Almere

Bij een sociale supermarkt kunnen mensen met een klein budget hun boodschappen tegen kostprijs doen. De Partij van de Arbeid-fractie ziet de voordelen van een sociale supermarkt voor de stad en werkt daarom al lange tijd aan het realiseren van zo’n initiatief in Almere. In de komende jaren wordt het concept door het college verder uitgewerkt en zal er ook in Almere een sociale supermarkt komen. De fracties van Leefbaar Almere en de PvdA hebben samen een agendaverzoek ingediend, om alvast met de raad en de stad in gesprek te gaan over de sociale supermarkt. We vroegen Jerzy Soetekouw, fractievoorzitter van de PvdA, naar zijn ideeën bij een lokale sociale supermarkt.

Beproefd recept
Soetekouw: “In Engeland zijn de eerste sociale supermarkten ontstaan. Wegens het grote succes daar, zijn er ook initiatieven in Nederland gekomen. Het basisprincipe van een sociale supermarkt is dat iedereen met een relatief laag inkomen daar boodschappen kan doen tegen kostprijs. En dat de kleine groep die nog meer aanvullende ondersteuning nodig heeft een bestedingsbudget krijgt. Binnen dit basisidee zijn er weer verschillende vormen. Samen met Pim Reinders van Leefbaar Almere ben ik bijvoorbeeld op bezoek geweest bij de nationaal bekende Swingmarket in Rotterdam-Zuid. Deze supermarkt staat ook wel bekend als warenhuis voor minima, maar in feite kan iedereen, ongeacht zijn inkomen, daar voor een lage prijs terecht voor zijn boodschappen.”

Lage kosten
Het feit dat dat de kosten bij deze supermarkt zo laag liggen, heeft verschillende oorzaken. Soetekouw: “De kosten zijn laag omdat de winkel bijvoorbeeld heel sober is ingericht en niet op een A-locatie zit. Ook kan van een deel van de klanten een tegenprestatie worden gevraagd. Er zijn supermarkten waarbij klanten helpen met het telen van groenten, de inkoop, schoonmaak, vakkenvullen en kassawerk. Zo kan de sociale supermarkt er dus ook voor zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor werklozen kleiner wordt. Bovendien kan het een echte ontmoetingsplek worden. Doordat armoedebestrijding, participatie en re-integratie allemaal mogelijk zijn in zo’n supermarkt, kan er efficiënter worden gewerkt en kunnen er ook door de gemeente kosten worden bespaard. Ook ligt er een nadrukkelijke verbinding tussen het voedselloket, sociale tuinderijen en een sociale supermarkt. In heel veel opzichten is er dus sprake van een win-win situatie.”

Containerbegrip
De verschillende vormen van een sociale supermarkt maken het, volgens Soetekouw, wel lastig om een concreet beeld te krijgen en een goed gesprek te voeren. “Uit ons eigen onderzoek zien wij dat er grofweg drie soorten sociale supermarkten zijn. Ten eerste een speciale supermarkt bedoeld voor een specifieke doelgroep met een laag inkomen. Dit lijkt het meeste op een uitbreiding van het Voedselloket zoals we die nu hebben. Ten tweede een speciale supermarkt, maar dan één die toegankelijk is voor iedereen. Dit lijkt op de Swing Market waar wij in Rotterdam op bezoek zijn geweest. Ten derde zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld bij de Albert Heijn, Vomar of Dirk een sociale supermarkt te integreren door een bepaalde doelgroep bijvoorbeeld een speciaal pasje te geven. Een dergelijk concept zou nieuw zijn in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad een duidelijke keuze maakt voor het type sociale supermarkt dat het beste past bij Almere.” Tijdens de Politieke Markt van 26 januari wordt dit onderwerp besproken. Op een later moment gaat een delegatie vanuit de raad mogelijk op werkbezoek bij verschillende initiatieven in het land.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw