PvdA gaat door in coalitie

24 juni 2018

De gemeenteraad van Almere heeft op 14 juni een gesprek gevoerd naar aanleiding van een publicatie in Almere Deze Week. Wethouder Tjeerd Herrema is tijdens deze bespreking opgestapt. De fractie van de PvdA heeft op 14 juni aangegeven het coalitieakkoord nog te steunen en vooralsnog niet uit de coalitie te stappen, maar het definitieve besluit af te laten hangen van gesprekken met coalitiepartners en de PvdA-achterban. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is gebleken dat de PvdA met voldoende vertrouwen het coalitieakkoord kan en wil uitvoeren. De PvdA blijft zodoende deel uitmaken van de coalitie en gaat op zoek naar een nieuwe wethouder.

Besluit

Fractievoorzitter Kerim Iskender: “De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een coalitieakkoord wat een sterk sociaal karakter heeft. De fractie wil dat het akkoord wordt uitgevoerd en haar aandeel daaraan leveren. Als wij uit de coalitie stappen kan het akkoord de prullenbak in. Daarmee laten we de stad stuurloos achter en laten we onze achterban, voor wie wij de komende jaren belangrijke dingen kunnen doen, in de kou staan. Dat de coalitiepartners het onderzoek niet hebben afgewacht, blijft iets waar wij niet achter kunnen staan. Niettemin achten wij het in het belang van de stad om deel uit te blijven maken van de coalitie. De fractie zal de samenwerking met de overige vier coalitiepartijen dan ook voortzetten.

Niet over één nacht ijs

De fractie is niet over één nacht ijs gegaan bij dit besluit. “We kijken terug op een turbulente en pijnlijke periode die absoluut niet de schoonheidsprijs verdient. De uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van de situatie rondom Almere Deze Week kunnen wellicht bijdragen aan persoonlijk eerherstel voor Tjeerd Herrema. De nieuwe politieke situatie vraagt erom daadkrachtig verder te gaan voor de bijna 10.000 Almeerders die ons op 21 maart hun vertrouwen hebben gegeven. Gedane zaken nemen geen keer en wij willen daarom een streep zetten onder deze periode en vol vertrouwen gaan werken aan de toekomst van Almere. Wij verliezen een gewaardeerd, gedreven en uiterst bekwame bestuurder.”

Nieuwe wethouder 

De fractie gaat op zoek naar iemand die het gat dat Tjeerd Herrema in de stad achterlaat kan opvullen. Wij vertrouwen erop binnen afzienbare tijd een geschikte kandidaat voor te kunnen dragen. Tot die tijd worden de taken van Tjeerd Herrema verdeeld binnen het college.