Door Jerzy Soetekouw op 6 april 2016

PvdA in actie na klachten over communicatie vanuit gemeente

Een hondenuitlaatstrook houdt de gemoederen in de Almeerse Muziekwijk al een tijd bezig. Diverse bewoners zijn ongerust en ontevreden. De bewoners zijn bang dat zij door de nieuwe stadsweides geen ruimte meer zullen hebben voor het uitlaten van hun huisdieren. Een bewonersgroep kwam in actie en dit werd opgepikt door de Almeerse gemeenteraadsfractie van de PvdA. Wij gingen in gesprek met een raadslid van de sociaaldemocraten, Jerzy Soetekouw.

Waarom is er sprake van zoveel onrust in deze buurt?
“Dit heeft alles te maken met de verplaatsing van de stadsweides. Wegens de verbreding van de A6 hadden verschillende stadsweides een nieuwe plek nodig. Twee van die stadsweides komen aan de Youri Egorovweg. Verschillende buurtbewoners zijn bang dat hun recreatiestrook voortaan als ruiterpad gebruikt gaat worden. Op deze stadsweides is het namelijk mogelijk om paarden te houden. De bewoners wijzen erop dat paarden en honden niet samengaan. Bovendien is de recreatiestrook niet geschikt en verboden voor al het verkeer, waaronder voor ruiters. Maar de bewoners vinden vooral dat de gemeente onvoldoende met hen gecommuniceerd heeft over deze plannen.”

Is het dan niet zo dat inwoners bij alle wijzigingen in het bestemmingsplan inspraakmogelijkheden hebben?
“Er is in 2014 inderdaad een bestemmingsplanwijziging van dit gebied geweest. Dit heeft veel zienswijzen opgeleverd. Deze hadden vooral betrekking op de komst van een kerk, even verderop in de straat. Van de komst van twee stadsweides was toen nog geen enkele sprake. In het toen geldende bestemmingsplan werd zelfs aangegeven dat stadsweides niet binnen de wijk passen.”

Zijn de bewoners dan helemaal niet geïnformeerd over de komst van de stadsweides?
“In maart 2015 kreeg de raad, middels een raadsbrief, te horen dat de stadsweides verplaatst zullen worden naar de Muziekwijk-Noord. In deze brief werd aangegeven dat de bewoners dankzij een informatieavond op de hoogte zijn gebracht van de plannen in hun buurt. Het college van burgemeester en wethouders beschrijft deze avond als succesvol. Er zou zijn gesproken over parkeeroverlast en over de kap van bomen om ruimte te maken voor de stadsweides.”

Waarom zijn de bewoners dan ontevreden over de communicatie?
“Het gebied waar het nu over gaat is een drukbezocht gebied waar veel bewoners uit dit deel van de Muziekwijk gebruik van maken. Er wonen bijna 8.000 Almeerders in dit deel van de wijk, maar de brief over de informatieavond is naar slechts 77 adressen gestuurd. Hierdoor vinden veel bewoners dat zij onvoldoende mogelijkheid hadden om inspraak te hebben op de wijzigingen in de bestemming. Daarnaast stelden de 5 bewoners die wel op de inspraakavond aanwezig waren, dat het leek alsof ze voor een voldongen feit kwamen te staan. Met de vereniging van de stadsweides zou namelijk alles al zijn gladgestreken.”

En hoe is de PvdA hier uiteindelijk bij betrokken geraakt?
“Wij zijn benaderd door een actiecomité. Zij kwamen er bij toeval achter dat hun hondenuitlaatstrook geen uitlaatstrook meer was. Toen de bouw van de stadsweides begon bleken er nog veel meer vragen te zijn. Ik besloot toen zelf een kijkje te nemen en ik kwam er snel achter dat er wat schoonheidsfoutjes zijn gemaakt. De gemeente had veel duidelijker en transparanter kunnen zijn over wat er in de buurt zou gaan plaatsvinden. De bewoners hadden vragen die makkelijk eerder in het proces meegenomen hadden kunnen worden. Het leek er echt op alsof de gemeente haar plannen in de verkeerde volgorde had uitgevoerd. Wij hebben er daarom voor gezorgd dat de bewoners op de Politieke Markt hun verhaal mochten doen en hebben het College gevraagd naar haar handelswijze.”

Met welke inzet brachten jullie dit verhaal naar de Politieke Markt?
Zoals gezegd vonden wij het heel belangrijk dat er geluisterd werd naar de bewoners. Zij hadden serieuze vragen, bezwaren en ook suggesties. Als het proces vanaf de eerste stap goed en in samenspraak met de bewoners was doorlopen, dan hadden de bezwaren grotendeels weggenomen kunnen worden. Door dit onderwerp op de Politieke Markt te bespreken, probeerden wij ervoor te zorgen dat er achteraf alsnog rekening wordt gehouden met de wensen van de buurtbewoners. En dat is gelukt! Er komt allereerst een gesprek tussen de buurtbewoners, de stadsweides en de gemeente. Dit onder begeleiding van een mediator. Zo gaan de verschillende partijen op zoek naar een goede oplossing voor alle belanghebbenden. De stadsweides zullen namelijk nog lange tijd onderdeel uitmaken van de buurt. Daarom is het goed dat er zo snel mogelijk wordt geïnvesteerd in een duurzame relatie.”

En de gemeente? Gaat de gemeente voortaan wel beter communiceren met haar bewoners?
“Dat is een terechte vraag en een absolute zorg bij de PvdA-fractie. Wij vonden de communicatie richting deze bewoners in de Muziekwijk namelijk een schoolvoorbeeld van iets wat we helaas vaker zien. Bij elk inspraaktraject komen dezelfde klachten naar voren. Bewoners zijn vaak van mening dat zij niet, onvoldoende, te laat of onjuist worden meegenomen in de besluitvorming. Wij hebben, met het coalitieakkoord, de ambitie uitgesproken om ons dienstbaar op te stellen richting de bewoners. Wat de PvdA betreft staat de communicatie van de gemeente naar de Almeerders blijvend hoog op de agenda. U kunt van onze fractie snel meer acties verwachten om de communicatie en dienstverlening van de gemeente te verbeteren.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw