Door op 23 februari 2014

PvdA in de Buurt: Europakwartier

Zoals iedere week in de campagnetijd ging de PvdA ook deze zaterdag de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners. Deze keer was de beurt aan het Europakwartier in het stadsdeel Almere Poort. De algemene indruk was dat de bewoners van het Europakwartier hier met veel plezier wonen, de rustige wijk met goede weg- en OV-verbinding stemt tot tevredenheid. Daarnaast hadden bewoners ook wat verbeterpunten.

Speelplekken

In het Europakwartier wonen veel kinderen. Veel bewoners geven aan dat er voor deze kinderen te weinig speelruimte is. In het nabijgelegen Cascadepark is wel meer speelruimte maar dit is voor veel jonge kinderen te ver weg. De hofjes is de wijk zijn meestal niet ingericht om te spelen. Daardoor blijft er voor kinderen weinig speelplek over. De bewoners wel het Europakwartier vinden dat de wijk kindvriendelijk is. Het tekort aan speelruimte is het enige smetje.

Winkels

Een ander veelgehoord punt is het gebrek aan winkels. Er is een supermarkt in Almere Poort maar veel andere soorten winkels, zoals een drogist ontbreken. Voor veel boodschappen moeten bewoners van Poort daarom naar het stadshart. Ze geven aan dat dit vaak lastig is en ook dat ze het niet gewend zijn omdat er in de stadsdelen waar de eerder gewoond hebben wel winkelcentra zijn.

Werk

Tot slot hebben we gevraagd waar de politiek zich de komende tijd sterk voor moet maken. Het antwoord hierop was duidelijk: meer werk! Veel mensen gaven aan zelf zonder werk te zitten of anderen te kennen die met dit probleem zitten. Voor de PvdA is de boodschap duidelijk en we zullen dan ook de komende 4 jaar weer met werkgelegenheid aan de slag gaan. In het nieuws is steeds meer te horen dat het economie aan het herstellen is en het is dan ook belangrijk dat dit herstel vertaald gaat worden in meer werkgelegenheid in Almere.