1 februari 2014

PvdA in De Grienden

Zaterdag 1 februari  2014 heeft een team van 14 PvdA-ers de wijk De Grienden bezocht. Met rozen en een vragenlijst. Twee uur later waren de rozen op en de lijsten ingevuld. Een eerste indruk van PvdA in De Grienden.

Cohesie
Veel bewoners van De Grienden wonen al 33 jaar in hun wijk. Het groen in de wijk heeft net een grote onderhoudsbeurt gehad. De een is daar blij mee, de ander iets minder. De samenhang in De Grienden is groot. Mensen kennen elkaar en helpen elkaar.

Parkeren
De Grienden is een kindvriendelijke buurt met te weinig parkeerruimte. Helemaal als er een activiteit is in de basisschool en bezoekers van buiten De Grienden op de parkeervakken staan.

Neo-liberaal
Een achter-achterkleinzoon van Domela Nieuwenhuis woont in De Grienden. Hij doet zijn voorvader nog steeds eer aan en zou graag een meer linkse PvdA zien. Veel Bewoners van De Grienden beklagen zich over de gevolgen van de marktwerking: excessieve beloningen in de gesubsidieerde en gepremieerde sector en over veel te dure huurwoningen.

Huur te duur
Een deel van de huidige eigenaren van koopwoningen  heeft die woning gekocht van een woningbouwcorporatie en wil die woning nu graag weer van de hand doen. De huizen zijn te groot nu de kinderen uitgevlogen zijn. Die bewoners van De Grienden zouden graag naar een huurwoning verhuizen. Maar dat is financieel niet mogelijk.

Bezuinigingen op huurtoeslag
Huurprijzen tussen de € 600 en € 680 zijn onbetaalbaar omdat vorige kabinetten bezuinigingen op de huurtoeslag op elkaar hebben gestapeld. Na de laatste bezuiniging – het flexibiliseren van de kortingsgrenzen – betaalt iedere huurtoeslagontvanger maandelijks zo’n € 60 meer aan de huur. VVD, PVV, CDA en SGP zijn verantwoordelijk voor die laatste bezuiniging. De PvdA en andere fracties in de Tweede Kamer hebben tegen dat wetsvoorstel gestemd.

Warm welkom
Een enkele bewoner van De Grienden bleek niet gesteld op een PvdA-er aan de deur. Het welkom dat de PvdA-ers ten deel viel was overwegend heel warm. Met dat warme gevoel ging het PvdA-team weer op huis aan.