Door Jerzy Soetekouw op 8 mei 2017

PvdA jaaroverzicht: “Een nieuwe PvdA”

Het politieke seizoen loopt over twee maanden af. Voor ons een mooie gelegenheid om met fractievoorzitter Jerzy Soetekouw terug te blikken op de mijlpalen die de PvdA Almere in de afgelopen periode heeft behaald.

“Voor de PvdA is 2016 een jaar waarin wij de straat naar de raad gebracht hebben. We zijn er bijzonder trots op dat we veel initiatieven hebben ondernomen waarbij we samen met de bewoners zijn opgetrokken. Bekende voorbeelden zijn de kleurenkwestie rond de Regenboogbuurt, de Whats App-groepen voor buurtpreventie, de verkeersproblemen rondom de Evenaar en parkeerproblemen in het Columbuskwartier.

Raadslid Hassan Buyatui heeft het onderwerp ‘beheer en onderhoud van de stad’ weer hoog op de politieke agenda gekregen en maakte zich, samen met bewoners, sterk tegen afvaldumpingen in wijken.

Als je naar de grotere thema’s kijkt dan heeft de PvdA goed zijn stem laten horen in het armoedebeleid. Volgend jaar start “onze” pilot waardoor straks iedere Almeerder krijgt waar hij werkelijk recht op heeft. Ook hebben we ervoor gezorgd dat Stichting Wensjes voor de stad behouden blijft en kan zorgen voor ‘Eerste Hulp bij acute armoede’.

Tevens hebben we ons tot aan de minister sterk gemaakt voor het behoud van ROC TOP, zodat Almeerse MBO-studenten niet alleen aangewezen zijn op het ROC van Flevoland.

In de befaamde ‘Nacht van Peeters’, waarin bepaalde vormen van Jeugdzorg zouden worden stopgezet, hebben we het voor elkaar gekregen dat er een motie werd aangenomen om die stop terug te draaien. Vervolgens hebben wij ook nog extra geld in de begroting gevonden om te investeren in jeugdzorg. Onze inspanningen voor jeugdzorg zijn ook de Elsevier opgevallen, die ons raadslid Ciska van Rijn daarmee heeft benoemd tot één van de meest spraakmakende raadsleden van Nederland.

De PvdA heeft zich ook in 2016 ingezet voor meer betaalbare huurwoningen, bijvoorbeeld met de prijsvraag voor Goed Huurwoningen.

En qua arbeid, waar de partij zich altijd sterk voor maakt, hebben we in de innovatieagenda gezorgd voor echte banen in plaats van banen ‘met behoud van uitkering’. Dat gaan we bijvoorbeeld zien op de upcycle perrons.

Tot slot heeft de partij een wisseling van de wacht ondergaan. Er is een duidelijke verjonging aan de gang. Zo volgde ik John van der Pauw op als fractievoorzitter en is Kerim Iskender onze nieuwe vicefractievoorzitter. Dat zorgt voor nieuwe dynamiek in de fractie. Eigenlijk kun je spreken van een nieuwe PvdA.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw is oud-wethouder Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie voor de PvdA Almere van 2018-2019. Tegenwoordig is hij als geassocieerd adviseur verbonden aan Lysias Advies in Amersfoort. Soetekouw had als wethouder in de gemeente Almere in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Werk & Inkomen), Inclusie & Diversiteit, Laaggeletterdheid en Aanpak personen

Meer over Jerzy Soetekouw