Door op 20 oktober 2013

PvdA op Vogeleiland … en de kosten van onderhoud en beheer

Over tien jaar is Almere een Floriade wijk rijker. Op uitnodiging van de bewoner van de Filmwijk is de PvdA gaan kijken op een deel van het Floriade terrein: het Vogeleiland. Een gesprek over het weelderige Almeerse groen … en de kosten van beheer en onderhoud.

Waarom was een delegatie van de Partij van de Arbeid zaterdagochtend te vinden bij het Vogeleiland in het Weerwater?

Actieve bewoners uit de Filmwijk hebben de fracties van de Almeerse gemeenteraad uitgenodigd om een kijkje te nemen bij een deel van het terrein van de toekomstige Floriade. Zodoende liepen Ciska van Rijn, Raymond Lozekoot, Ruth de Lobi-Aron, Ricardo Grauwde en John van der Pauw zaterdagochtend op het Vogeleiland. We hebben daar de oudste boom – een eik – van Almere mogen aanschouwen en drie pony’s, een paar koeien en de restanten van wat ooit een fietspad was.

Hadden de Filmwijkers een boodschap?

Net als veel andere Almeerders houden actieve Filmwijkers van de natuur. Ze zouden dan ook graag zien dat het Vogeleiland zijn groene karakter behoudt en pleiten voor het opschuiven van een deel van het terrein waar de Floriade gedacht is. Het idee van een brug tussen Filmwijk en het Vogeleiland vinden de actieve Filmwijkers heel aansprekend.

Is er verder nog informatie uitgewisseld?

We hebben het gehad over alles wat er gebeurd is met het Almeerse groen sinds de Parkennota. Voorvechters van veel groen vonden dat een mooie nota, vanwege de bescherming van het groen. Die bescherming stond echter in 2008 stevig op de tocht.

Waarom?

In 2006 was duidelijk dat de kosten van het beheer en onderhoud van de stad beduidend hoger zijn dan de inkomsten. Waar de gemeente per woning zo’n € 500 uit het gemeentefonds ontvangt, zijn de werkelijke kosten bijna € 700. Voor de hele stad levert dat een gat op van € 15 miljoen per jaar. De gemeente geeft meer geld uit voor onderhoud. Toch is er een gat van zo’n €  1,8 miljoen. Om dat tekort te kunnen dichten en de stad groen te houden zou de gemeente de onroerend zaak belasting kunnen verhogen. Een van de coalitiepartners is daar een fel tegen.

Is er een andere oplossing?

In 2006 zou wethouder Smeeman (VVD) een oplossing uitwerken. Die oplossing kreeg de naam ‘Rood voor Groen’. Door groen te vervangen door huizen zouden de kosten van het onderhoud en beheer van de stad betaalbaar worden. De PvdA was niet blij met die gedachte. Bovendien bleek het rekenwerk niet te kloppen.

Wat klopte er niet?

Het viel Ciska van Rijn op dat de kosten voor het groenonderhoud per vierkante meter in ‘Rood voor Groen’ veel hoger waren dan die van het Beatrixpark. Er bleek ergens een komma verkeerd te staan. Toen wij vervolgens een voorbeeld in de bijlage narekenden bleek dat ‘Rood voor Groen’ het probleem alleen maar zou vergroten. De eenmalige inkomsten van grondverkoop voor laagbouw wegen namelijk niet op tegen de meerkosten voor het extra onderhoud van met name de wegen.

Kunnen de kosten van het beheer en het onderhoud van de stad omlaag?

Het is de PvdA duidelijk geworden dat het onder andere de wegen – het grijs – zijn die zorgen voor veel kosten. Voor een appartementencomplex is weinig weg nodig en komt er per woning toch jaarlijks € 500 binnen. Wat meer hoogbouw zou het probleem dus wel eens beheersbaarder kunnen maken.

Hoe staat het met de echte oplossing?

In 2010 is opnieuw de opdracht geformuleerd om het probleem van de hoge kosten van beheer en onderhoud op te lossen. Uit de begroting 2014 blijkt dat  de oplossing na vier jaar nog niet gevonden is. Het ziet er naar uit dat het probleem doorgeschoven wordt naar een wethouder die in 2014 aantreedt.