Door op 1 november 2014

PvdA start digitaal meldpunt afvaldumping

De gemeente zamelt op verschillende manieren afval in. Niet iedereen levert het afval keurig in via een van die opties. De PvdA heeft een digitaal meldpunt afvaldumping geopend.

Afval inzamelen
In Almere wordt afval op verschillende manieren ingezameld. Een groot aantal Almeerders heeft rolcontainers voor het gescheiden inzamelen van afval bij huis staan. Naast het Ondergronds Afval Transportsysteem kent Almere ook Ondergrondse Inzamel Depots (OID).

OID’s
Almere heeft ruim 600 OID’s voor het inzamelen van plastic, bioafval, glas en textiel. Die OID’s lijken soms op magneten die allerlei afval aantrekken. Niet in iedere buurt. Bij sommige OID’s lijkt het heel gewoon te zijn om daar allerlei afval te plaatsen. Soms zal dat uit onwetendheid gebeuren.

Opgeruimde stad
Almeerders houden van een stad die opgeruimd is. Afval dat bij een OID wordt geplaatst verstoort het beeld van een opgeruimde stad. De PvdA wil graag een beeld krijgen van de ernst van die verstoringen.

Oproep
De PvdA roept Almeerders op om afvaldumpingen bij een OID te melden. Daarvoor heeft de PvdA een Facebookpagina aangemaakt. 

Foto’s
Op deze Facebookpagina kunnen Almeerders foto’s plaatsen van gesignaleerde afvaldumpingen bij OID’s. De PvdA hoort dan graag waar de foto is gemaakt en of de fotograaf de afvaldumping gemeld heeft bij de gemeente.