Door Jerzy Soetekouw op 15 december 2015

PvdA vindt compromis samen met bewoners en moskee

Op 10 december 2015 is  een nieuw bestemmingsplan voor de Staatsliedenwijk vastgesteld. Daarbij speelde  de Abou Bakr moskee een belangrijke rol. Een gesprek met PvdA’er Jerzy Soetekouw, de bedenker van een amendement op het bestemmingsplan waarmee aan zowel de wensen van de omwonenden als die van de moskee recht wordt gedaan.  

Waarom is er sprake van een compromis?
“Wij zijn, allereerst, ontzettend blij en tevreden met de resultaten. Het amendement van de PvdA houdt zowel rekening met de belangen van de buurt als dat van de moskee. De buurtbewoners krijgen nu een bestemmingsplan dat beter past bij de hun woonbehoeften en het moskeebestuur krijgt de mogelijkheid om de ruimte in de moskee groter te maken.”

Maar buurtbewoners willen toch helemaal geen moskee in hun achtertuin?
“Dat is niet zo zwart wit. De moskee staat al vanaf de jaren ’80 aan de rand van de woonwijk. In het vorige bestemmingsplan mocht de moskee uitbreiden tot 1,5 meter van de omliggende woningen. Door de nieuwe plannen zal de moskee wegblijven van de achtertuin van omwonenden. Dankzij het compromis van de PvdA moet er nu minstens 4 meter open ruimte tussen de huizen en de moskee liggen.

Hier kan het moskeebestuur toch niet tevreden mee zijn?
“De moskee heeft inderdaad wat ruimte moeten inleveren. Wij vonden het niet van deze tijd om zo dicht op de woningen te bouwen en zo dacht het moskeebestuur er gelukkig zelf ook over. Zij hadden dan ook al bouwtekeningen gemaakt waarin rekening werd gehouden met een afstand van minimaal 4 meter tot de woningen. Zo wilde de moskee duidelijk maken dat er oog was voor de belangen van de omwonende.”

Waarom is de PvdA dan in actie gekomen?
“Met de nieuwe plannen van het College zou de moskee vrijwel geen enkele mogelijkheid hebben om uit te breiden. Dat vonden wij vreemd. De grond is eigendom van de moskee en in het bestemmingsplan was al die tijd ruimte het hele terrein te bebouwen. Het Stadhuis was bekend met de plannen voor een verbouwing van de moskee. Daar was men over in gesprek. In het nieuwe bestemmingsplan troffen wij geen handreiking aan het moskeebestuur terug. Dat vond de PvdA onrechtvaardig.”

Hoe is de PvdA tot dit compromis gekomen?
“Wij hebben goed geluisterd naar de wensen van de bewoners en die van de moskee. We zijn meerdere keren in de buurt op bezoek geweest en in gesprek gegaan. Die gesprekken maakten ons duidelijk dat er een totaal gebrek aan communicatie tussen de omwonenden en de moskee was. Als de partijen eerder met elkaar in gesprek waren gegaan –en de gemeente daarvan had geweten- weet ik zeker dat er veel eerder een oplossing of een compromis gevonden was.”

Zijn alle problemen hiermee uit de wereld?
“Met het amendement van de PvdA is een stevige stap in de goede richting gezet. Er was veel onrust vanwege bijvoorbeeld parkeer- en geluidsoverlast in de wijk door de moskeebezoekers. De bewoners wisten niet goed wat zij hiermee aan moesten en waren hierdoor niet tevreden met de moskee in hun buurt. Nu is er een klankbordgroep opgericht waarin de gemeente, de bewoners en het moskeebestuur met elkaar in gesprek zijn. Dat gesprek leidt vervolgens tot afspraken over parkeren en geluid. Alle deelnemers zijn hier heel positief over.”

Hoe gaat het nu verder met de moskee in de Staatsliedenwijk?
“De gemeenteraad heeft een motie van de PvdA aanvaard. De raad wil dat het gesprek in de wijk niet dood bloedt. Onbekend maakt onbemind. Door de klankbordgroep in leven te houden willen wij dat de afspraken tussen de moskee en de buurt geborgd worden. Als het gaat om de uitbreiding van de moskee is nu het moskeebestuur aan zet. Als zij daadwerkelijk willen uitbreiden kunnen zij een voorstel doen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het College toetst de aanvraag aan het bestemmingplan dat nu uitbreiding mogelijk maakt. Daarbij wordt uiteraard de buurt ook betrokken. Zo blijven ook in de toekomst alle belangen even zwaar meewegen.”

Volg deze link voor een verslag op de radio of televisie via Omroep Flevoland.

Volg deze link voor het amendement “Het compromis” van de PvdA.

Volg deze link voor de motie “Met elkaar in gesprek blijven” van de PvdA.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw