Door op 7 april 2017

PvdA zegt nee tegen overslagterminal bij Blocq van Kuffeler

Het bedrijf Vijfhoek Recycling Almere wil een overslaglocatie aan de Silokade realiseren. De PvdA vindt dat deze aanvraag in strijd is met de ambities van de gemeente en provincie op het gebied van vrijetijdseconomie en heeft ernstige twijfels of deze ontwikkeling wel te combineren valt met de realisatie van Nationaal Park Nieuwland.

De PvdA heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Uit een verzoek van Vijfhoek voor een overslaglocatie bij de gemeente blijkt dat het bedrijf de ambitie heeft om een leidende speler te zijn voor het recyclen en verhandelen van grondstoffen in de bouw en infrastructuur in Almere. Om deze ambitie mogelijk te maken is een overslaglocatie een noodzaak. PvdA-raadslid Hassan Buyatui: “De PvdA was en is nog steeds tegen een overslagterminal bij de Blocq van Kuffeler en acht de ontwikkeling van een overslagfaciliteit aan de Silokade, hoe klein dan ook, een risico voor het realiseren van Nationaal Park Nieuwland.”

Al in 2015 heeft Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. een aanvraag ingediend voor veranderingen van de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf aan de Pontonweg te Almere. Buyatui: “De PvdA wil van het college opheldering omdat uit de raadsbrief van 2015 niet blijkt dat Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. bij de aanvraag voor nieuwe bedrijfsactiviteiten in 2015 heeft gemeld dat aanvoer en afvoer over de weg deze ontwikkeling onmogelijk zou maken, waardoor nu – als een duveltje uit een doosje – een overslaglocatie nodig en noodzakelijk zou zijn om de ambities waar te maken.”

De PvdA heeft gesproken met bewoners en vertegenwoordigers van verschillende betrokkenen. Buyatui: “Een overslaglocatie bij de Blocq van Kuffeler is in de ogen van de omwonenden een slecht plan. Ze zijn bezorgd over de aanwezige natuur. De PvdA is ook bezorgd. Omwonenden zijn meer gebaat bij recreatieve ontwikkelingen dan bij een overslagplaats, die ook tegen de eerder aangenomen toerisme- en recreatienota ingaat.”

Het college heeft maximaal zes weken de tijd om de vragen van de PvdA te beantwoorden.