PvdA zet zich in voor standplaatshouders Almere

Door Rob Maurits op 7 oktober 2018

De gemeente wil de spelregels veranderen van het standplaatsenbeleid waardoor lokale ondernemers mogelijk in de problemen komen en bang zijn dat hun inkomen op termijn fors kan gaan dalen.

In onze stad bevinden zich ongeveer 90 standplaatsen voor ambulante handel. Op deze plekken bieden (lokale) ondernemers middels een kraam of wagen hun producten aan. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan bloemen, oliebollen, vis, en dönner en Vietnamese loempia’s. De standplaatsen vormen een verrijking van het voorzieningenaanbod voor de inwoners van Almere. Vooral in kleine winkellocaties zoals buurtwinkelcentra vormen de kramen een welkome aanvulling op het bestaande beperkte winkelaanbod. Daarnaast vervullen de kramen in de buurt vaak een sociale functie die niet onderschat moet worden.

De gemeente heeft in juni j.l. nieuwe regels geformuleerd voor het standplaatsbeleid in Almere. Onder het huidig beleid beschikken veel standplaatshouders over een vergunning voor onbepekte duur voor 6-7 dagen per week. Met name de wijziging waarbij een vergunning nog maar voor 5 jaar wordt verstrekt en voor niet meer dan 2 dagen per week op één standplaats werkt voor veel van de huidige standplaatshouders rampzalig uit.

Jamie van der Woude van Jamie's Studio

Jamie van der Woude van Jamie’s Studio

Weliswaar stelt de gemeente een overgangsregeling van 5 jaar voor waarin het aantal verkoopdagen niet wijzigt maar daarna zal toewijzing plaatsvinden op basis van loting en punten. De nieuwe regeling betekent voor veel standplaatshouders een groot probleem om in de toekomst hun kraam te kunnen blijven drijven en een volwaardig inkomen te blijven verwerven. Doordat ook het aantal standplaatsen wordt teruggebracht en toewijzing voortaan op basis van loting en punten geschiedt zal het niet makkelijk zijn om ergens anders plek te krijgen. Uiteraard mag de gemeente het beleid wijzigen maar wij zijn van mening dat daarbij de huidige vergunninghouders een betere overgangsregeling moet worden geboden dan de overgangsregeling welke nu in het concept beleid is geformuleerd.

De PvdA gaat een verzoek tot agendering van dit onderwerp op de Politieke Markt indienen omdat wij van het college willen weten waarom er niet wordt gekozen voor een ruimhartig(er) overgangsbeleid voor de huidige standplaatshouders die op dit moment een vergunning voor onbepaalde tijd en voor 6/7 dagen per week hebben.

Rob Maurits

Rob Maurits

Ik ben Rob Maurits, 61 jaar oud en woon sinds 1993 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen.  Ik ben sinds 1992 werkzaam als ondernemer, maar na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven wil ik mij daarnaast ook graag

Meer over Rob Maurits