1 juli 2015

Raad op straat

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. De Pvda liep vorige week mee met het buurtpreventieteam in Waterwijk.

Leefbaarheid en veiligheid in de wijk
Coördinator Eveline van het buurtpreventieteam Waterwijk heette het gezelschap welkom en gaf uitleg over de werkwijze van het buurtpreventieteam. Het team in Waterwijk is één van de veertien teams in Almere en telt ruim dertig vrijwilligers. Een buurtpreventieteam is ingesteld om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het team zorgt er, samen met de politie en gemeente, voor dat bijvoorbeeld vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden aangepakt in de wijk. Eveline vertelt dat het huidige aantal vrijwilligers ertoe leidt dat ieder lid van het team zo eens in de twee weken aan de beurt om ‘een ronde’ te maken.

Er zijn geen vaste tijden en ‘dienstroosters’ worden niet openbaar gemaakt. Kwaadwillenden zouden daar op kunnen inspelen. “Buurtpreventie is een belangrijk onderdeel in het verhogen van de veiligheid in buurten”, zegt raadslid Kerim Iskender. “Daarom ondersteunt de gemeente de teams met materialen en trainingen. Een buurtpreventieteam heeft vooral een signaalfunctie. “Het is interessant om mee te maken”, zegt Iskender. “We merken dat de leden van het buurtpreventieteam de wijk goed kennen en precies weten waar de risicoplekken zijn. Daarnaast bellen ze aan bij mensen waar bijvoorbeeld een raam té uitnodigend openstaat. En ze letten op schutting met dwarse planken. Die zijn heel gemakkelijk om overheen te klimmen. Daar worden bewoners op gewezen.”

Schoon en netjes
Overigens let het buurtpreventieteam niet uitsluitend op de veiligheid. Iskender: “Begrippen als ‘schoon en netjes’ vergroten het gevoel van leefbaarheid in een wijk. Daar wordt ook op gelet. Als PvdA vinden wij het belangrijk dat bewoners zelf verantwoording nemen met betrekking tot hun eigen buurt. Mensen mobiliseren zich als er een speeltuin of verkeersdrempel in de wijk moet komen. En zo’n buurtpreventieteam is natuurlijk ook een goed voorbeeld. Ik vond het persoonlijk bijzonder om te horen dat iedere vrijwilliger een specifieke reden had om deel te nemen aan het team. De één had een zoontje die vanuit de bosjes was gefotografeerd door een vreemde man, de ander wilde dat zijn twee dochters in een veilige buurt kunnen opgroeien. Die woont pas twee jaar in de Waterwijk, terwijl er ook een vrijwilliger is die al 35 jaar in de wijk woont.”

Bron: gemeenteraad.almere.nl