Door op 6 juli 2014

Reactie op vragen PvdA: Spanningsveldbrug is gerepareerd

Eind mei 2014 bleek dat de fietsbrug van het Spanningsveldpad naar het Fontanapad afgesloten was. Dat was al meer dan vijf maanden het geval. Een stad die fietsstad wil worden moet een fietsbrug niet ongeveer een half jaar onbegaanbaar laten zijn. Reden voor de PvdA om vragen aan het College te stellen.

Op 1 juli 2014 kwam de reactie van het College op de vragen. Het college laat weten dat het onwenselijk is dat een brug zolang afgesloten wordt. Voor de lange afsluiting bleek een reden te zijn. De aannemer die de brug zou repareren was failliet gegaan. Vanwege veiligheidsredenen heeft de gemeente de brug toen afgesloten voor het verkeer.

De fietsbrug is inmiddels gerepareerd en vanaf 23 juni 2014 is de fietsbrug weer in gebruik. Vier weken nadat de PvdA vragen had ingediend. De PvdA is blij dat de fietsburg gerepareerd is en normaal gebruikt kan worden. De PvdA krijgt graag van burgers dit soort signalen om bij te dragen aan het op orde houden van de stad.

Heeft u onwenselijke situaties gezien? Laat dat PvdA-raadslid Hassan Buyatui weten!