In Memoriam: Rob Schaeffer

14 juni 2019

Rob Schaeffer

Al voor de stichting van de gemeente Almere was Rob betrokken bij het bestuur. Van 1978 tot 1984 was hij lid van de Adviesraad. In de laatste periode van het bestaan van de Adviesraad was hij ook fractievoorzitter van de PvdA.

In het eerste college van de stad Almere was Rob een van de drie wethouders die de PvdA mocht leveren. Tot 23 mei 1990 heeft hij die functie vervuld.

Hij verliet toen Almere om burgemeester van Raamsdonk te worden. Nadat de gemeente Raamsdonk in 1997 onderdeel werd van de gemeente Geertruidenberg is hij nog tot 1998 in Diever waarnemend burgemeester geweest. In 1998 keerde Rob met zijn gezin terug naar Almere.

Eenmaal terug in Almere heeft hij diverse toezichthoudende functies in vooral de gezondheidszorg vervuld.

Rob heeft veel voor Almere en voor de PvdA in Almere betekend. Daar zijn wij hem erkentelijk voor. Voor zijn verdiensten voor de Nederlandse samenleving werd hij tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau verheven.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.

Het afscheid vindt plaats op maandag 17 juni om 14:15 uur in de Dudokzaal van Westerveld (Duin en Kruidbergweg 2-6 te Driehuis). U wordt verzocht om uiterlijk 14:00 uur aanwezig te zijn.

Rob vindt een witte roos mooi.