Ruimte voor modaal in de Kustzone Almere-Haven?

14 februari 2018

Er is een nieuw plan voor de Kustzone van Almere Haven. Dit keer 240 in plaats van een heel  dorp met 945 nieuwe woningen. In het plan zit niet meer dan tien procent sociale huurwoningen. Een gesprek met PvdA-er John van der Pauw over de ruimte voor modaal in de Kustzone van Almere Haven.

Er is al eerder een plan gepresenteerd voor woningbouw in de Kustzone van Almere-Haven…
“Dat klopt. Het ging in 2009 om een soort vissersdorp met zo’n 945 woningen. Dat was alleen mogelijk als een deel van het Gooimeer tot land zou worden gemaakt. Dat plan is niet doorgegaan. Het maken van land bleek zoveel geld te kosten dat het plan onhaalbaar was.“

Dat is wel heel sneu
“Het meeste sneue is nog wel dat het maken van dat plan heel veel geld heeft gekost. Met dat geld had Almere ook andere dingen kunnen doen. Al ruim tien jaar hoort de gemeenteraad dat er te weinig geld zou zijn om de stad op orde te houden. De mensen die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en beheer van de stad hadden dat geld graag uitgegeven om de stad schoner, heler en veiliger te maken. Maar zo zijn er nog wel meer dingen aan te wijzen waar goed gemeentegeld verdampt is. Denk aan Alnovum, het Ondergonds Afval Transport en een rijdend podium.”

Hoe haalbaar is dit nieuwe plan?
“Volgens de deskundigen hoeft Almere bepaalt niet leeg te lopen op dit plan. De gemeente houdt er geld aan over. Dat was met Overgooi wel anders. Volgens de oorspronkelijke plannen had Overgooi had allang af zullen zijn. Dat is anders gelopen. Overgooi is intussen een gesubsidieerde villawijk.”

Lijkt het nieuwe plan op het oudere plan met de naam Hoogtij?
“Niet als het gaat om het aantal woningen. Dat zal dus een kwart zijn van de in 2009 gedachte aantallen. Het aandeel sociale huurwoningen is weer erg laag. Die sociale huurwoningen zullen overigens  niet de goedkoopste zijn. Volgens het plan zal tien procent van de woningen in het duurste sociale segment worden gebouwd. Dat zijn woningen voor mensen die een modaal inkomen verdienen. Denk dan aan de politieagent, de onderwijzer en de verpleegkundige.”

Nieuwbouw in Almere

Die wonen toch ook in Almere?
“Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat regelmatig weten hoe de inkomensverhoudingen in Nederland er voor staan. Het CBS meldt dat in Almere minder lage inkomens en meer hoge inkomen wonen dan gemiddeld in Nederland. Waar in Nederland 40 procent van de huishoudens een laag inkomen heeft, is dat in Almere 35,1 procent. In plaats van 20 procent hoge inkomen kent Almere er 21,6. Die inkomens zijn overigens niet gelijkmatig over Almere verdeeld. In Almere Haven wonen net iets meer Almeerders met een laag inkomen: 4 procent. De andere stadsdelen zitten duidelijk onder de 40 procent.“

Waarom vindt de PvdA dat er in de Kustzone meer ruimte moet komen voor Almeerders met een modaal inkomen?
“Het woonbeleid is gericht op gemengde wijken. Almeerders met een modaal inkomen van zo’n € 2.100 netto per maand kunnen niet huren in de vrije sector. Hun inkomen is daar niet hoog genoeg voor. Volgens de normen van de Nederlands Hypotheek Garantie kunnen Almeerders met een modaal inkomen maximaal zo’n € 155.000 lenen. In het plan van de Kustzone Almere–Haven is 90 procent van de nieuwbouw gereserveerd voor Almeerders met een bovenmodaal inkomen. Voor de laagste inkomens is daar al helemaal geen plek ingeruimd. En dat terwijl een onderzoeksbureau heeft duidelijk gemaakt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn in Almere. De PvdA vindt dat er in de Kustzone van Almere-Haven ook voldoende ruimte moet komen voor Almeerders met een modaal inkomen. Daarom heeft de PvdA een amendement ingediend om het aantal sociale huurwoningen te verhogen.”

Minder lage inkomens en meer hoge inkomens in Almere in vergelijking tot Nederland.