Door op 3 november 2016

Samen werken of samenwerken

Na geruime voorbereiding hebben de GGD Flevoland (GGD) en de Zorggroep Almere (ZgA) er voor gekozen om in een coöperatie samen te zorgen voor de jeugdzorg buiten een instelling. Met een amendement heeft de PvdA er voor gezorgd dat de bestuurders van de partners niet het toezicht op zichzelf houden. Een gesprek over het waarom met Kerim Iskender, raadslid voor de PvdA.

Waarom gaan de GGD en ZgA samenwerken?
“De gemeente is nu verantwoordelijk voor alle hulpverlening aan de jeugd. Die zorg begint bij de baby en loopt door tot jong volwassenen. Bij de jeugdzorg in de thuissituatie bestond een scheiding. ZgA was verantwoordelijk voor de jongsten en de GGD voor de wat oudere jeugd. ZgA en de GGD hadden allebei hun eigen financier. De gemeente wilde van die scheiding af. De gedachte was dat de totale zorg door één organisatie zou worden geleverd. Daarom is er eerst een ‘wedstrijd’ georganiseerd tussen GGD en ZgA.”

Die wedstrijd heeft geen winnaar opgeleverd….
“Laten wij het er bij houden dat de gemeenteraad  niet vond dat de uitkomst van de wedstrijd een schoonheidsprijs verdiende. Vervolgens is aan GGD en ZgA gevraagd om samen te werken. Er is enige tijd overheen gegaan, maar heeft wel gezorgd voor het voorstel om in een coöperatie samen te gaan werken om te doen wat de organisaties eerste afzonderlijk deden.”

En dat voorstel is vervolgens door de PvdA geamendeerd?
“Een coöperatie is een bijzondere soort vereniging. Een vereniging kent een algemene ledenvergadering en een bestuur. De ledenvergadering is in een vereniging de baas. Het bestuur doet wat de ledenvergadering besluit. De beide bestuurders van de GGD en ZgA zullen samen het bestuur van de coöperatie vormen.”

En wie zou dan de baas zijn van dat bestuur en toezicht houden op de bestuurders?
“Het antwoord op die vraag bevestigde ons vermoeden dat het toezicht niet goed gewaarborgd was. Met de concept statuten was het mogelijk dat de beide bestuurders ook namens de GGD en ZgA stemrecht zouden hebben in de ledenvergadering. De bestuurders zouden dan toezicht houden op zichzelf. Dat vond de PvdA vreemd en ongewenst.”

Wat is daar dan vreemd aan?
“Normaal gesproken houdt iemand in een organisatie toezicht op het bestuur. De ledenvergadering was daarvoor het meest aangewezen orgaan. De toezichthouder fungeert als regel ook als adviseur van het bestuur. Daarnaast kan een toezichthouder een heel nuttige functie hebben als er problemen binnen het bestuur ontstaan. Al dat soort waarborgen zat niet in de concept statuten van de coöperatie van GGD en ZgA.”

Is het de PvdA gelukt om die waarborgen wel in de statuten te krijgen?
“De PvdA heeft een amendement ingediend. Door dat amendement moet in de statuten worden vastgelegd dat het bestuur van de coöperatie geen stemrecht zal hebben in de algemene ledenvergadering. Dat heeft automatisch tot gevolg dat de coöperatie op zoek moet naar een andere manier om het toezicht (degelijk) te waarborgen. De PVV en Eekhuis, ChristenUnie en D66 voelden niets voor deze waarborg. Het voorstel van de PvdA om de statuten aan te passen is door de meerderheid van de gemeenteraad aanvaard. Dankzij die meerderheid heeft de PvdA kunnen zorgen voor een extra waarborg voor goed bestuur bij de coöperatie waarin de GGD en ZgA samen zullen zorgen voor de noodzakelijke hulp voor de Almeerse jeugd.”