27 september 2016

Scholieren willen ‘schoner Almere’

,,We willen een mooier en schoner Almere.” Dat is de opvatting van Casper Schute, Marvin Elshot en Melvin ter Wal, drie 6 vwo-leerlingen van Helen Parkhurst. Zij zijn een ‘meesterproef’ gestart en verdiepen zich in biologisch afval en het recyclen daarvan.

De drie leerlingen voeren de meesterproef, dat ongeveer een half jaar in beslag zal nemen en bepalend is voor hun examencijfer, uit voor het vak Onderzoek & Ontwerp. Ze worden begeleid door gemeenteraadslid Hassan Buyatui en stadsbeheer. Vorig jaar begeleidde Buyatui ook al een meesterproef, maar toen ging het meer om het verwerken van plastic afval via een 3D-printer. ,,Nu gaan de leerlingen duidelijk een stap verder. Ze kijken nu niet zozeer naar manieren om afval te verwerken, maar meer naar de productie van de producten die uiteindelijk tot dat afval leiden. Ze gaan nu dus aan de ‘voorkant’ van het afvalproces zitten.”

Kleinschalig
In de praktijk komt dat erop neer dat de leerlingen enquêtes gaan afnemen onder consumenten, maar ook in gesprek gaan met producenten. ,,Ze zullen onderzoeken in hoeverre de consument bereid is om meer te betalen als producten biologisch afbreekbaar zijn, maar ook zullen ze met producenten in gesprek gaan over wat voor mogelijkheden er zijn om producten beter voor het milieu te maken. Dit zal op een kleinschalige manier gebeuren. De voorkeur ligt dus echt bij lokale producenten en mensen uit de stad.”

Uiteindelijk draait het hele project volgens Buyatui om ‘bewustwording’. ,,Het gaat om kennis. Kennis maakt macht. We denken er op dit moment dan ook over na om de uitkomsten van het project op verschillende scholen in Almere te presenteren. Tot die tijd zullen we de drie leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Dat gebeurt op afstand, maar we hebben ook regelmatig contactmomenten. Dit project is behoorlijk ambitieus.”

Kansen pakken
Voor Buyatui zelf is het overigens best een eer dat hij, na vorig jaar dus ook al benaderd te zijn, opnieuw drie leerlingen mag begeleiden. ,,Maar het is ook wel een grote verantwoordelijkheid. We zullen proberen verschillende partijen bij elkaar te brengen. Oplossingen voor dit probleem zijn er nog nauwelijks tot niet, maar kansen zijn er genoeg. Die kansen moeten we dus proberen te pakken.”

De leerlingen zullen door zowel Buyatui en stadsbeheer als door Helen Parkhurst zelf worden beoordeeld. ,,We gaan er zo’n mooi project van maken, dat een onvoldoende is uitgesloten.”

Bron: Almere Vandaag