Sint Pannekoek en mensen met een hart van goud

3 december 2017

Op 29 november 2017 hebben drie PvdA-teams pannenkoeken gebakken in  de drie stadsdelen van de stad. De pannenkoeken waren voor Almeerders van de stichting Wensjes Almere, Digg Out en Almeerse Handen InEen. Een impressie van Sint Pannekoek in Almere.

Hulp in de buurt   
Het plein van de voormalige basisschool De Dubbeldekker ligt er op 29 november 2017 verlaten bij. Het is koud en guur en er zijn geen kleuters  die vrolijk rondrennen. Binnen treffen PvdA’ers de warmte en onzekerheid van de vrijwilligers van de stichting Almeerse Handen InEen. Almeerse Handen InEen zet zich in voor mensen die even wat meer steun of hulp nodig hebben. Naast een luisterend oor bieden de vrijwilligers concrete zaken: voedsel en huisraad. Vijf PvdA-ers zijn op Sint Pannekoek naar De Dubbeldekker gekomen om voor vijftien vrijwilligers pannenkoeken te bakken. De Dubbeldekker functioneert nu als buurthuis en zal in de toekomst plaats maken voor seniorenwoningen.

Eigen kracht
Een van de vrijwilligsters vertelt hoe belangrijk het buurtcentrum voor haar en vooral voor de kinderen uit de buurt is. Ze kwijnde in haar rolstoel achter de gordijnen van haar huisje. Dankzij het buurtcentrum hervond zij haar eigenwaarde. Dankzij het contact met anderen lukte het haar om uit haar rolstoel te komen en te herstellen. Ze barst in tranen uit omdat de huisvesting van de stichting onzeker is. Hoe lang is de vroegere basisschool De Dubbeldekker nog beschikbaar voor het zegenrijke werk van de vrijwilligers? Zodra de tranen over haar wangen biggelen, huilen andere vrouwen met haar mee.

De vrijwilligers willen weten doe lang ze nog gebruik kunnen maken van De Dubbeldekker en waar ze daarna terecht kunnen om jonge kinderen op te vangen of ze te laten sporten en spelen. Heeft Almeerse Handen InEen in de toekomst wel een plek om hulp te bieden? De PvdA zal die vraag aan de wethouder en de gebiedsmanager overbrengen.

Geld
Het gesprek gaat ook over andere voorzieningen die heel makkelijk toegang lijken te hebben tot de politiek en zo meer geldelijke steun van de gemeente weten te verwerven. De leegstand in het winkelcentrum van Almere Haven komt aan de orde. Het bouwen van woningen bij de haven kan zorgen voor meer omzet voor de winkeliers. Eerdere grootste plannen voor een vissersdorpje hebben de gemeente zo’n € 10 miljoen gekost en nul woningen opgeleverd. Het nieuwe plan is realistisch. De miljoenen tegenvallers van het verrijdbare podium, het kasteel en het Ondergronds Afval Transportsysteem komen aan de orde.

Uiteraard komt de Floriade ook aan bod. De Floriade biedt kans op werk, levert een duurzame nieuwbouwwijk op en is bedoeld om een kenniscentrum in Almere te ontwikkelen voor de duurzame ontwikkeling van een grote stad. Die kennis kunnen ondernemers dan weer gebruiken om nieuwe bedrijven te starten. En die zorgen weer voor werkgelegenheid.

Een plek voor sociaal cement
Bij Almeerse Handen InEen vinden ouders met kleine kinderen en alleenstaanden van alle leeftijden een warm welkom. Gezelligheid wordt gecombineerd met een goed gesprek met een kop thee of koffie. In het gebouw worden kleren versteld en hersteld, voedselpakketten gemaakt en rondgebracht in Almere. Als het gebouw plaats maakt voor woningen, verdwijnt daarmee ook een plek waar buurtbewoners hun verhaal kwijt kunnen, waar lief en leed gedeeld wordt.

Een van de vrijwilligers heeft jarenlang als bouwvakker gewerkt. Dat zou hij nog steeds graag doen. Hij krijgt keer op keer te horen dat de aannemer voor hem drie negentienjarigen aan het werk kan zetten. Bij Almeerse Handen InEen vindt hij gelijkgestemden. Iedere vrijwilliger heeft zijn of haar eigen verhaal. Duidelijk is dat ze deze plek graag willen behouden voor de buurt, om leefbaarheid te bevorderen en om eenzaamheid tegen te gaan.