23 april 2013

Stageplaatsen bij fractie PvdA Almere Voorjaar 2013

Wil jij in 2014 misschien raadslid voor de PvdA worden? Dan is dit je kans om je te oriënteren op het raadslidmaatschap.

De PvdA fractie biedt komend voorjaar 4 stageplekken aan. Gedurende een periode van 4,5 maand (half februari t/m juni 2013) krijgen stagiairs de kans om een kijkje te nemen in de lokale politieke keuken. Zo kunnen ze zich oefenen in het politieke handwerk.

De PvdA roept met name jonge mensen (tot ca. 40 jaar) op om zich te melden. Wat wij zoeken in een kandidaat stagiair:

De kandidaat stagiair

 • heeft voldoende energie en tijd om te besteden aan de stage, waarbij aanwezigheid op maandagavond bij de fractievergadering en op de Politieke Markt op donderdagavond een vereiste is;
 • heeft de wil om met individuele partijgenoten, fractieleden, afdelingsbestuursleden, wethouders en andere partijorganen samen te werken;
 • heeft zin om deel te nemen aan PvdA-activiteiten in, maar nadrukkelijk ook buiten het stadhuis;
 • zal tijdens de stage actief meewerken aan de permanente campagne en andere activiteiten die door de afdeling worden georganiseerd;
 • zal een dag met wethouder Ineke Smidt mee lopen, om te zien wat een wethouder doet
 • mag ook een dag bij 2e Kamerlid Lea Bouwmeester op bezoek

 Profiel

De kandidaat-stagiair

 • draagt het sociaaldemocratische gedachtegoed van de PvdA een warm hart toe;
 • is in staat dat wat leeft in Almere te signaleren en in de fractie in te brengen;
 • heeft bij voorkeur enige ervaring in besturen van maatschappelijke organisaties, verenigingen, e.d.;
 • legt gemakkelijk contacten en kan luisteren naar burgers, is bereikbaar en spreekt begrijpelijke taal;
 • kan hoofd- van bijzaken onderscheiden;
 • is doelgericht
 • is in staat relevante kennis te vergaren en heeft daarbij een gezonde dosis nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in de Nederlandse taal.

 

Inhoud van de stage

Tijdens de stage is het de bedoeling om de stagiair kennis te laten maken met zo veel mogelijk aspecten van het raadslidmaatschap. Een greep uit de mogelijke activiteiten:

 • Voorbereiden bespreking onderwerp op Politieke Markt
 • Maken van een concept agendavoorstel voor Politieke Markt
 • Verslag doen op de website van bijeenkomsten op de Politieke Markt
 • Inhoudelijk verdiepen in een beleidsterrein
 • Mede opstellen schriftelijke vragen
 • Opstellen persberichten
 • Meewerken aan div. projecten
 • Voorbereiden ronde tafelgesprek en deze voorzitten
 • Et cetera

Iedere stage zal er anders uitzien. De PvdA Almere heeft de nadrukkelijk wens om de stagiairs uit te dagen om zoveel mogelijk eigen invulling aan hun stage te geven, uiteraard in overleg met de mentor. Bovenstaande activiteiten geven een vrij compleet overzicht van de activiteiten van een raadslid, maar het is onmogelijk om al deze activiteiten tijdens het stagetraject aan bod te laten komen. Daarom zal een keuze en persoonlijk stageplan gemaakt moeten worden.

Begeleiding

De stagiairs zullen een mentor krijgen die hen begeleidt. De begeleiding zal bestaan uit: samen met de stagiair bepalen waar de stage uit zal bestaan, de stagiair de weg te wijzen naar informatiebronnen, personen die informatie c.q. advies kunnen geven, zorgen dat de doelen van de stage worden behaald. Stagiair adviseren bij diens activiteiten, etcetera.

Werving en selectieprocedure

Ben je geïnteresseerd in dit stagetraject? Stuur je cv en motivatiebrief voor 22 januari 2013 per email naar Ciska van Rijn: kgvrijn@almere.nl. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 23 januari tot en met 6 februari 2013. De stageperiode start op maandag 11 februari aanstaande.

Voetnoot 1: Uit de tekst blijkt zonneklaar dat iedereen – ongeacht leeftijd – zich kan aanmelden. Omdat de huidige fractie qua leeftijd geen afspiegeling van de Almeerse samenleving is – Almeerders jonger dan 40 jaar zijn ondervertegenwoordigd – tracht de fractie met deze drempelverlagende tekst daar iets aan te doen.