Door Jerzy Soetekouw op 12 januari 2015

Stichting Twisted op bezoek bij PvdA Almere

Vrijdag 9 januari heeft de Almeerse PvdA-fractie een bezoek gekregen van Stichting Twisted. De PvdA en Twisted ging met elkaar in gesprek naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA over schooluitval onder jongeren van Marokkaanse afkomst. Valery Mak, directrice, en Gaetan van de Sande, communicatiestrateeg, vertelden over hun werk met Almeerse jongeren.

Aanval op schooluitval
“Twisted is,” aldus Van de Sande: “een jonge organisatie die zich bezighoudt met talentontwikkeling van jongeren op het gebied van cultuur, onderwijs en sport.” In 2014 is het project FULL van start gegaan. Bij FULL zijn 6 docenten en 25 vrijwilligers (allemaal Almeerse jongeren) actief in de bestrijding van schooluitval. Zij begeleiden jongeren naar een startkwalificatie, een stageplek of een eerste baan. Zij werken hiervoor samen met Tempo-Team, waardoor de deelnemers aan het project verzekerd zijn van uitstroom naar een stageplaats of een startersfunctie.

Afgelopen jaar hebben ze ongeveer 60 Almeerse jongeren succesvol naar een nieuwe stap in hun (school)carrière begeleid. In de komende jaren willen ze dit aantal vergroten. Het geheim van hun succes? Mak: “Wij bieden jongeren op een laagdrempelige manier de kans om hun dromen, ambities en idealen na te streven in de vorm van sociaal-maatschappelijke projecten. Hiermee geven we ze de regie over hun leven terug. Onze hele organisatie bestaat uit twintigers. Hierdoor kunnen wij de jongeren goed bereiken: wij spreken hun taal.”

Aandacht voor schooluitval
De PvdA Almere maakt zich zorgen over schooluitval onder jongeren. Stichting Twisted waarschuwt de fractie voor risicovolle situaties voor Almeerse jongeren. Van de Sande: “Onze ervaring is dat wanneer jongeren geen geschikte stageplek vinden, dit al snel leidt tot schooluitval. Verder zie je dat er veel schooluitval is vanwege verkeerde studiekeuzes. Daarnaast is er een grote groep jongeren die te kampen heeft met multi-problematiek.”

De directrice pleit dan ook voor meer samenwerking met het ROC en met de andere sociaalmaatschappelijke instanties. Mak is tevreden met de aandacht die de PvdA aan dit probleem besteedt: “Schooluitval en jeugdwerkloosheid zijn grote maatschappelijke problemen die niet vaak genoeg onder de aandacht kunnen worden gebracht. De maatschappelijke kosten van vroegtijdige schoolverlaters zijn enorm. Er valt dus veel winst te halen door in te zetten op vroegtijdige begeleiding en preventie. Dit kan alleen door veel bekendheid aan de aanval op schooluitval te geven.”

Zie stichtingtwisted.nl voor meer informatie.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw